Innovasjon
Innovasjonssenter

Innovasjonssenter Campus Ås

NMBU TTO er lokalisert i det nye Innovasjonssenteret Campus Ås. Senteret er nyetablert og har som hovedmål å bidra til økt innovasjonsaktivitet og kommersialisering på Campus Ås.

Innovasjonssenter

Målgruppen er alle studenter og forskere ved Campus Ås, samt relevante gründere og næringsliv. I senteret kan målgruppen få tilgang veiledning og rådgivning i forretningsutvikling, tilgang på kontorplasser og møterom, kontakt med Innovasjon Norge og Etablerertjenesten og deltakelse i et engasjert og inkluderende innovasjonsmiljø. 

Senteret er lokaliseringssted for NMBU TTO, Inkubator Ås AS, Kjeller Innovasjon og Start NMBU. 

Published 27. august 2015 - 11:03 - Updated 12. januar 2016 - 14:00