Innovasjonshistorier

Bruker muggsopp til å lage ingredienser for dyrefôr og kosmetikk

Bruker muggsopp til å lage ingredienser for dyrefôr og kosmetikk

I fremtiden kan ingredienser til bruk i dyrefôr og kosmetikk bli produsert av muggsopp. Forskere ved NMBU har kommet frem til en prosess som drar nytte av muggsoppens nedbrytende egenskaper.