Innovasjonshistorier

Potensialet for bruk av droner i jord- og skogbruk er enorme

Potensialet for bruk av droner i jord- og skogbruk er enorme

Du finner dem kanskje flygende over en åker. Så ser du at dronen sprøyter avlingen under. Eller kanskje er på tur og kommer du over et bart skogsfelt. Der ser du droner som planter små grantrær.

Digital laks kan gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig

Digital laks kan gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig

Forskere ved NMBU er i gang med å digitalisere de forskjellige viktige prosessene som foregår inni laksen, som stoffskifte. For oppdrettsnæringen kan det bety at man raskere kan finne løsninger med tanke på varmere klima, sykdommer eller mangel på en eller flere fôringredienser.

Bruker muggsopp til å lage ingredienser for dyrefôr og kosmetikk

Bruker muggsopp til å lage ingredienser for dyrefôr og kosmetikk

I fremtiden kan ingredienser til bruk i dyrefôr og kosmetikk bli produsert av muggsopp. Forskere ved NMBU har kommet frem til en prosess som drar nytte av muggsoppens nedbrytende egenskaper.