Forskningsinfrastruktur og laboratorier

Forskningsinfrastruktur og laboratorier

Bioreaktor

Kontakt:

Solveig Fossum-Raunehaug (Forskningsavdelingen)

Prinsipper for bruk av NMBUs laboratorier og forskningsinfrastrukturer (leiesteder)

Les mer om:

--------------------------------------------

Infrastruktursentre og laboratorier som tilbyr tjenester fra A - Å: