Veilederinfo

Tips til ph.d.-veiledere:

  1. Vær bevisst rekrutteringsfaktorer: Karakterer, motivasjon, faglig match prosjekt og bakgrunn og språknivå
  2. Bruk tid på å bli kjent med kandidaten som person, dette vil hjelpe til å finne utviklingspotensialet
  3. Bidra til forskning fra begynnelsen, innledende prosjekt som vil gi grobunn for oppgaveaktivitet
  4. Motivér til skriving fra begynnelsen
  5. Sørg for at fagarena internasjonalt kommer i gang og at den er stabil gjennom løpet, finn den individuelle metoden
  6. Hjelp kandidaten inn i større prosjekter med andre kandidater og postdoktorer.
  7. Vær en forskerkollega like mye som veileder, og se på ph.d.-kandidaten som en ressurs for mer enn kun oppgaven
  8. Bruk forskriften aktivt, følg milepæler
  9. Behjelpelig med å bidra til verktøy for kommunikasjon: vitenskapelige ferdigheter innen skriving, presentasjon, språk
  10. Vær motivator og gi så mye entusiasme og positive tilbakemeldinger som mulig og konstruktiv kritikk når nødvendig

Veilede veilederen

Veilede veilederen

Foto
Bing
Published 19. desember 2016 - 10:46 - Updated 14. February 2017 - 8:30