Veilederinfo

Nyttig informasjon for ph.d.-veiledere

Nyttig informasjon for ph.d.-veiledere

Denne nettsiden skal være et sted å finne tips om veilederrollen for ph.d.-veiledere ved NMBU og gir en kort innføring i viktige elementer i NMBUs forskerutdanning.

Kurs: Prosjektledelse for ph.d.-veiledere (1 dag)

Kurs: Prosjektledelse for ph.d.-veiledere (1 dag)

1-dags kurs for ph.d.-veiledere med fokus på styring og ledelse av forsknings- og ph.d.-prosjekt. Kurset inkluderer også kort innføring i NMBUs regelverk knyttet til Forskerutdanningen, opplæring i hvordan du skal lagre og arkivere forskningsdata og hvordan du lager en datahåndteringsplan (DMP). Les mer om kusret som ble arrangert 10. des 2018 i artikkelen.

Project Management for PhD supervisors. 

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene. 

Veilederkurs 2016 og Veilederforum 2012-2015

Veilederkurs 2016 og Veilederforum 2012-2015

Det ble i 2016 gjennomført et 2-dagers kurs for ph.d-veiledere og for årene 2012-2015 ble der gjennomført flere Veilederforum. Målet med tiltakene var å skape en møteplass for å dele erfaringer, formidle nyttig informasjon og å videreutvikle veilederrollen. Her finner du mer informasjon og nyttig materiell.