Veilederinfo

Kort innføring i NMBUs forskerutdanning (nettsider, regelverk, administrative rutiner m.m) (pdf)

Tips til ph.d.-veiledere:

  1. Vær bevisst rekrutteringsfaktorer: Karakterer, motivasjon, faglig match prosjekt og bakgrunn og språknivå
  2. Bruk tid på å bli kjent med kandidaten som person, dette vil hjelpe til å finne utviklingspotensialet
  3. Bidra til forskning fra begynnelsen, innledende prosjekt som vil gi grobunn for oppgaveaktivitet
  4. Motivér til skriving fra begynnelsen
  5. Sørg for at fagarena internasjonalt kommer i gang og at den er stabil gjennom løpet, finn den individuelle metoden
  6. Hjelp kandidaten inn i større prosjekter med andre kandidater og postdoktorer.
  7. Vær en forskerkollega like mye som veileder, og se på ph.d.-kandidaten som en ressurs for mer enn kun oppgaven
  8. Bruk forskriften aktivt, følg milepæler
  9. Behjelpelig med å bidra til verktøy for kommunikasjon: vitenskapelige ferdigheter innen skriving, presentasjon, språk
  10. Vær motivator og gi så mye entusiasme og positive tilbakemeldinger som mulig og konstruktiv kritikk når nødvendig

Published 19. desember 2016 - 10:46 - Updated 14. desember 2017 - 9:49