Skjemaer

Nye skjemaer fra 1. juli 2020

NMBU har nye skjemaer knyttet til ph.d.-utdanningen. Noen av skjemaene er digitale "Nettskjema", mens andre er laget som e-postmaler (zip-filer). 

Spørsmål om nye digitale skjemaer eller e-post maler  

Kontakt ph.d.-rådgiver ved ditt fakultet eller send e-post til Forskerutdanningsteamet.

Søknad og opptak

Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1) - nytt skjema under utvikling
NMBU 1.2. Ph.d.-avtale (versjon 19.10.2020)
Utdanningsplan (SKJEMA 1.1.3) - nytt skjema under utvikling
NMBU 1.4 Cotutelle-avtale (versjon 03.07.2020)

Forventningsavklaringsskjema mellom veileder og ph.d.-kandidat

Gjennomføring

For ph.d.-kandidater:

NMBU 2.1 Fremdriftsrapport (se fakultetsvise Nettskjema)
NMBU 2.2 Endring i avtaleperiode/ veiledere/ opplæringsdel (se fakultetsvise Nettskjema)

Datahåndteringsplan (DMP) (nettside)

For ansatte:

Avtale om sensuroppdrag (Word-skjema)
NMBU 2.4 Midtveisevaluering (se fakultetsvise Nettskjema
)

Opplæringsdelen

For ph.d.-kandidater:

NMBU 3.1 Avtale om Spesialpensum  (Word-skjema)
NMBU 3.2 Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel (e-post mal i zip)

For ansatte:

Vurderingsprotokoll for spesialpensum (Word-skjema)

Avslutning

NB! Zip-filer må pakkes ut før bruk!

For ph.d.-kandidater:

NMBU 4.2 Søknad om innlevering og bedømmelse av avhandling (e-post mal i zip)
NMBU 4.3 Medforfattererklæring  (Word-skjema)
NMBU 4.6 Errata (e-post mal i zip)

Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)

Nettside med informasjon om trykking
Pressemeldingsskjema  
Hvordan innlevere avhandling i Brage
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas  

For ansatte:

NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (e-post mal i zip)
NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (eng) (se fakultetsvise Nettskjema)
NMBU 4.5a Bedømmelse av prøveforelesning (eng)  (se fakultetsvise Nettskjema)
NMBU 4.5b Bedømmelse av disputas (eng) (se fakultetsvise Nettskjema)
NMBU 4.5c Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (når disse holdes i sammenheng) (eng) (se fakultetsvise Nettskjema)

Alle faser

Rutiner for gjennomføring av seminarer 

Published 29. oktober 2015 - 13:03 - Updated 21. oktober 2020 - 12:50