Skjemaer

Nye skjemaer fra 1. juli 2020

NMBU har nye skjemaer knyttet til ph.d.-utdanningen. Noen av skjemaene er digitale "Nettskjema", mens andre er laget som e-postmaler (zip-filer). 

Spørsmål om nye digitale skjemaer eller e-post maler  

Kontakt ph.d.-rådgiver ved ditt fakultet eller send e-post til Forskerutdanningsteamet.

Oppstart

Søknad om opptak

Stipendiat ved NMBU

Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Fakultetet kan, ved behov, be om at NMBU 1.1 Søknad om opptak fylles ut og sendes til fakultetet.  

Eksterne kandidater

Kandidater som er ansatt ved en ekstern institusjon og som ønsker opptak ved ett av NMBUs ph.d.-program må sende inn NMBU 1.1 Søknad om opptak og et digitalt skjema (for sensitive personopplysninger) til et fakultet. Les mer informasjon og finn digitalt nettskjema her. 

Andre skjema ved oppstart

Gjennomføring

Datahåndteringsplan

Datahåndteringsplan (DMP) (nettside)

Fremdriftsrapportering

Bruk skjema gjeldende for ditt fakultet:

Søke om endringer i avtaleperiode, veiledergruppe eller opplæringsdel

Dersom det underveis i ph.d.-utdanningen fremkommer endringer i avtaleperioden (for eksempel forsinkelser), endringer i veiledergruppen eller endringer i utdanningsplanen/ opplæringsdelen bruker du dette skjemaet. Les også mer informasjon på nettsiden Oppstart av ph.d.-utdanningen.

Bruk skjema gjeldende for ditt fakultet:

Midtveisevaluering (for ansatte):

Bruk skjema gjeldende for ditt fakultet:

Avhandlingen

Mal for avhandlingen
Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)

Opplæringsdelen

NB! Zip-filer må pakkes ut før bruk!

For ph.d.-kandidater:

NMBU 3.1 Avtale om Spesialpensum  (Word-skjema)
NMBU 3.2 Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel (e-post mal i zip)

For ansatte:

Avtale om sensuroppdrag (Word-skjema)
Vurderingsprotokoll for spesialpensum (Word-skjema)

Avslutning

NB! Zip-filer må pakkes ut før bruk!

Ferdigstille avhandlingen (for ph.d.-kandidater):

Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)
Nettside med informasjon om trykking
Hvordan innlevere avhandling i Brage

Oppnevning av bedømmelseskomite (for ansatte):

NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (e-post mal i zip)

Innlevering (for ph.d.-kandidater):

NMBU 4.2 Søknad om innlevering og bedømmelse av avhandling (e-post mal i zip)
NMBU 4.3 Medforfattererklæringsskjema  (Word-skjema)
NMBU 4.6 Errata (e-post mal i zip)

Bedømmelse av avhandlingen (for ansatte):

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Fakultetet fatter beslutning på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

Bruk skjema gjeldende for ditt fakultet:

Prøveforelesning og disputas (for ph.d.-kandidater):

Pressemeldingsskjema  
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas  

Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (for ansatte):

Skjemaene er tilpasset at prøveforelesningen kan holdes i sammenheng med (dagen før eller på samme dag som) disputasen, eller på et tidligere tidspunkt. Bruk skjema gjeldende for ditt fakultet, eller felles Word-skjema.

Bedømmmelse av prøveforelesning
som holdes på en annen dato enn disputasen:

NMBU 4.5a Bedømmelse av prøveforelesning (eng) (Word-skjema, felles for alle fakultet)

Alternative digitale skjema for vurdering av prøveforelesningen (bruk skjema tilhørende ditt fakultet):

Bedømmmelse av disputas
som holdes på en annen dato enn prøveforelesningen:

NMBU 4.5b Bedømmelse av disputas (eng) (Word-skjema, felles for alle fakultet)

Alternative digitale skjema for vurdering av disputas (bruk skjema tilhørende ditt fakultet):

Bedømmelse av prøveforelesning og disputas
som holdes på samme dato:

NMBU 4.5c Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (eng) (Word-skjema, felles for alle fakultet)

Alternative digitale skjema for vurdering av prøveforelesning og disputas (bruk skjema tilhørende ditt fakultet):

Alle faser

Rutiner for gjennomføring av seminarer 

Om e-postmaler

E-postmalene er tilgengelige i form av lenker til zip-filer.

Når du klikker på lenken lastes zip-filen ned til din PC, og du må "pakke ut" zip-filen før du bruker e-postmalen! 

Når e-postmalen er pakket ut, og du dobbeltklikker på den, åpner den seg i e-postprogrammet ditt.

Nå kan du:

  • legge til mottaker(e) i "Til-feltet"
  • kopiere headingen/navnet på skjemaet (f.eks. "NMBU 3.2. Søknad om...") inn i "Emne-feltet"
  • skrive inn den etterspurte informasjonen
  • eventuelt legge til vedlegg
  • sende e-posten

Tips: Send e-posten til deg selv i stedet for til den egentlige mottakeren hvis du ikke blir helt ferdig med innholdet. Så finner du den igjen i innboksen din.  

 

Published 29. oktober 2015 - 13:03 - Updated 18. januar 2021 - 12:35