Skjemaer

Søknad og opptak
Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1)  - Nynorsk skjemaversjon
Ph.d.-avtale (SKJEMA 1.1.2)  - Nynorsk skjemaversjon
Utdanningsplan (SKJEMA 1.1.3)  - Nynorsk skjemaversjon

Cotutelle-avtale (SKJEMA 1.2) 

Gjennomføring
Framdriftsrapport (SKJEMA 2.1.1)  - Nynorsk skjemaversjon
Endringer, avtaleperiode (SKJEMA 2.1.2)  - Nynorsk skjemaversjon
Endringer, opplæringsdelen (SKJEMA 2.2)  - Nynorsk skjemaversjon
Endringer, veiledergruppe (SKJEMA 2.3)  - Nynorsk skjemaversjon
Midtveisevaluering (SKJEMA 2.4)  - Nynorsk skjemaversjon

Opplæringsdelen
Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel  (SKJEMA 3.1)  - Nynorsk skjemaversjon
Avtale om Spesialpensum (SKJEMA 3.2) - Nynorsk skjemaversjon

Avslutning

For ph.d.-kandidater:
Innlevering av avhandling  (SKJEMA 4.2)  - Nynorsk skjemaversjon
Medforfattererklæringsskjema / Co-author declaration (SKJEMA 4.3 (engelsk)) - Nynorsk skjemaversjon
Hvordan innlevere avhandling i Brage

For ansatte:
Forslag om bedømmelseskomite (SKJEMA 4.1)
Proposal for members of Evaluation Committee (SKJEMA 4.1 (engelsk))
Bedømmelse av avhandlingen (SKJEMA 4.4 (engelsk))
Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (SKJEMA 4.5 (engelsk))
Errata mal (SKJEMA 4.7)  - Nynorsk skjemaversjon

Andre skjemaer og dokumenter
Rutiner for gjennomføring av seminarer

For ph.d.-kandidater:
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas  - Nynorsk skjemaversjon
Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)
Om trykking  - Nynorsk versjon
Pressemeldingsskjema  - Nynorsk skjemaversjon

For ansatte:
Avtale om sensuroppdrag
Eksamensprotokoll for spesialpensum
Annonsering av prøveforelesning og disputas

Published 29. oktober 2015 - 13:03 - Updated 7. February 2018 - 15:39