Skjemaer

Søknad og opptak
Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1)  - Nynorsk versjon
Ph.d.-avtale (SKJEMA 1.1.2)  - Nynorsk versjon
Utdanningsplan (SKJEMA 1.1.3)  - Nynorsk versjon

Cotutelle-avtale (SKJEMA 1.2) 

Forventningsavklaringsskjema (mellom veileder og ph.d.-kandidat)

Gjennomføring
Framdriftsrapport (SKJEMA 2.1.1)  - Nynorsk versjon
Endringer, avtaleperiode (SKJEMA 2.1.2)  - Nynorsk versjon
Endringer, opplæringsdelen (SKJEMA 2.2)  - Nynorsk versjon
Endringer, veiledergruppe (SKJEMA 2.3)  - Nynorsk versjon
Midtveisevaluering (SKJEMA 2.4)  - Nynorsk versjon

Opplæringsdelen
Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel  (SKJEMA 3.1)  - Nynorsk versjon
Avtale om Spesialpensum (SKJEMA 3.2) - Nynorsk versjon

Avslutning

For ph.d.-kandidater:
Innlevering av avhandling  (SKJEMA 4.2)  - Nynorsk versjon
Medforfattererklæringsskjema / Co-author declaration (SKJEMA 4.3 (engelsk)) - Nynorsk versjon
Hvordan innlevere avhandling i Brage

For ansatte:
Forslag om bedømmelseskomite (SKJEMA 4.1)
Proposal for members of Evaluation Committee (SKJEMA 4.1 (engelsk))
Bedømmelse av avhandlingen (SKJEMA 4.4 (engelsk))
Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (SKJEMA 4.5 (engelsk))
Errata mal (SKJEMA 4.7)  - Nynorsk versjon

Andre skjemaer og dokumenter
Rutiner for gjennomføring av seminarer

For ph.d.-kandidater:
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas  - Nynorsk versjon
Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)
Om trykking  - Nynorsk versjon
Pressemeldingsskjema  - Nynorsk versjon

For ansatte:
Avtale om sensuroppdrag
Eksamensprotokoll for spesialpensum
Annonsering av prøveforelesning og disputas

Published 29. oktober 2015 - 13:03 - Updated 19. April 2018 - 13:40