Skjemaer

Ph.d.-skjemaene er word-filer, digitale "Nettskjema" eller e-postmaler (zip-filer). Zip-filer må pakkes ut før bruk.

Spørsmål om utfylling av ph.d.-skjemaene kan stilles til ph.d.-rådgiver ved ditt fakultet eller til Forskerutdanningsteamet.

Skjemaer for ph.d.-kandidater

1. Søknad om opptak

Stipendiat ved NMBU

Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Fakultetet kan, ved behov, be om at NMBU 1.1 Søknad om opptak fylles ut og sendes til fakultetet.  

Eksterne kandidater

Kandidater som er ansatt ved en ekstern institusjon og som ønsker opptak ved ett av NMBUs ph.d.-program må sende inn NMBU 1.1 Søknad om opptak og et digitalt skjema (for sensitive personopplysninger) til et fakultet, senest to måneder etter oppstart av ph.d.-prosjektet. Les mer informasjon her. 

2. Ph.d.-avtale og utdanningsplan

3. Samarbeidet mellom veileder og ph.d.-kandidat

4. Datahåndteringsplan

5. Fremdriftsrapportering

Bruk skjema gjeldende for ditt fakultet:

6. Søke om endringer i avtaleperiode, veiledergruppe eller opplæringsdel

Dersom det underveis i ph.d.-utdanningen fremkommer endringer i avtaleperioden (for eksempel forsinkelser), endringer i veiledergruppen eller endringer i utdanningsplanen/ opplæringsdelen bruker du dette skjemaet. Les også mer informasjon på nettsiden Forskningsarbeid, kurs og seminarer.

7. Opplæringsdelen

8. Skrive avhandlingen

9. Ferdigstille avhandlingen

10. Prøveforelesning og disputas

Skjemaer for ansatte

1. Samarbeidet mellom veileder og ph.d.-kandidat

2. Obligatoriske seminarer (start-, midtveis- og sluttseminar)

Bruk skjema gjeldende for ditt fakultet:

 3. Opplæringsdelen

4. Oppnevning av bedømmelseskomite

5. Bedømmelse av avhandlingen

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Fakultetet fatter beslutning på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (eng) - wordskjema for alle fakultet.

Alternativt kan et digitalt skjema benyttes (per fakultet):

Veiledere til bedømmelse av ph.d.-avhandlinger for ditt fakultet:

6. Bedømmelse av prøveforelesning og disputas:

Skjemaene er tilpasset at prøveforelesningen kan holdes i sammenheng med (dagen før eller på samme dag som) disputasen, eller på et tidligere tidspunkt. 

Om e-postmaler

E-postmalene er tilgengelige i form av lenker til zip-filer. Når du klikker på lenken lastes zip-filen ned til din PC, og du må "pakke ut" zip-filen før du bruker e-postmalen. 

Når e-postmalen er pakket ut, og du dobbeltklikker på den, åpner den seg i e-postprogrammet ditt. Nå kan du:

  • legge til mottaker(e) i "Til-feltet"
  • kopiere headingen/navnet på skjemaet (f.eks. "NMBU 3.2. Søknad om...") inn i "Emne-feltet"
  • skrive inn den etterspurte informasjonen
  • eventuelt legge til vedlegg
  • sende e-posten

Er det noe som gjør at du ikke kan gjøre ferdig e-posten innen du sender den? Send e-posten til deg selv i stedet for til den egentlige mottakeren hvis du ikke blir helt ferdig med innholdet. Så finner du den igjen i innboksen din og kan gjøre den ferdig før du sender den. 

Published 29. oktober 2015 - 13:03 - Updated 6. April 2021 - 10:19