Skjemaer

Nye skjema fra 1. juli 2020

Skulle det være tekniske problemer, eller noe som gjør det vanskelig å bruke de nye skjemaene kan de gamle skjemaene fortsatt benyttes. De ligger nederst i nettsiden.

Noen av de nye skjemaene er fakultetsvise, klikk her for å komme til de fakultetsvise skjemaene.

Spørsmål om skjema:  ph.d.-rådgiver ved ditt fakultet eller send e-post til Forskningsavdelingen.

Søknad og opptak

NMBU 1.1 Søknad om opptak (bruk gammelt skjema 1.1.1, se under)
NMBU 1.2 Ph.d.-avtale (bruk gammelt skjema 1.1.2, se under)
NMBU 1.3 Utdanningsplan ((bruk gammelt skjema 1.1.3, se under)
NMBU 1.4 Cotutelle Agreement

Forventningsavklaringsskjema (mellom veileder og ph.d.-kandidat)

Gjennomføring 

For ph.d.-kandidater:

NMBU 2.1 Fremdriftsrapport (fakultetsvise Nettskjema)
NMBU 2.2 Endring i avtaleperiode/ veiledere/ opplæringsdel (fakultetsvise Nettskjema)

Datahåndteringsplan (DMP)

For ansatte:

NMBU 2.3 Midtveisevaluering (fakultetsvise Nettskjema)

Opplæringsdelen

NMBU 3.1 Avtale om Spesialpensum  (Word-skjema)
NMBU 3.2 Søknad om godkjenning av opplæringsdel (e-post mal i zip)

Avtale om sensuroppdrag
Eksamensprotokoll for spesialpensum

Avslutning

For ph.d.-kandidater:

NMBU 4.2 Søknad om innlevering og bedømmelse av avhandling (e-post mal i zip)
NMBU 4.3 Medforfattererklæringsskjema (e-post mal i zip)
NMBU 4.6 Errata (e-post mal i zip)

Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)

Nettside med informasjon om trykking
Pressemeldingsskjema  
Hvordan innlevere avhandling i Brage
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas  

For ansatte:

NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (e-post mal i zip)
NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (eng) (fakultetsvise Nettskjema)
NMBU 4.5a Bedømmelse av prøveforelesning (fakultetsvise Nettskjema)
NMBU 4.5b Bedømmelse av disputas (fakultetsvise Nettskjema)
NMBU 4.5c Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (når disse holdes i sammenheng) (fakultetsvise Nettskjema)

Annonsering av prøveforelesning og disputas

Alle faser

Rutiner for gjennomføring av seminarer

Gamle skjemaer (som fremdeles kan benyttes)

Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1) 
Ph.d.-avtale (SKJEMA 1.1.2)
Utdanningsplan (SKJEMA 1.1.3)
Cotutelle-avtale (SKJEMA 1.2) 

Framdriftsrapport (SKJEMA 2.1.1) 
Endringer, avtaleperiode (SKJEMA 2.1.2) 
Endringer, opplæringsdelen (SKJEMA 2.2)  
Endringer, veiledergruppe (SKJEMA 2.3)  
Midtveisevaluering (SKJEMA 2.4)  

Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel  (SKJEMA 3.1) 

Forslag om bedømmelseskomite (SKJEMA 4.1)
Proposal for members of Evaluation Committee (SKJEMA 4.1 (engelsk))
Innlevering av avhandling  (SKJEMA 4.2) 
Medforfattererklæringsskjema / Co-author declaration (SKJEMA 4.3 (engelsk)) 
Bedømmelse av avhandlingen (SKJEMA 4.4 (engelsk))
Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (SKJEMA 4.5 (engelsk))
Errata (SKJEMA 4.7)  

Published 29. oktober 2015 - 13:03 - Updated 30. juli 2020 - 11:39