Skjemaer

Søknad og opptak
Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1)  - Nynorsk versjon
Ph.d.-avtale (SKJEMA 1.1.2)  - Nynorsk versjon
Utdanningsplan (SKJEMA 1.1.3)  - Nynorsk versjon
Cotutelle-avtale (SKJEMA 1.2) 
Forventningsavklaringsskjema (mellom veileder og ph.d.-kandidat)

Gjennomføring
Framdriftsrapport (SKJEMA 2.1.1)  - Nynorsk versjon
Endringer, avtaleperiode (SKJEMA 2.1.2)  - Nynorsk versjon
Endringer, opplæringsdelen (SKJEMA 2.2)  - Nynorsk versjon
Endringer, veiledergruppe (SKJEMA 2.3)  - Nynorsk versjon
Midtveisevaluering (SKJEMA 2.4)  - Nynorsk versjon

Opplæringsdelen
Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel  (SKJEMA 3.1)  - Nynorsk versjon
Avtale om Spesialpensum (SKJEMA 3.2) - Nynorsk versjon
Avtale om sensuroppdrag
Eksamensprotokoll for spesialpensum

Avslutning

For ph.d.-kandidater:
Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)
Innlevering av avhandling  (SKJEMA 4.2)  - Nynorsk versjon
Medforfattererklæringsskjema / Co-author declaration (SKJEMA 4.3 (engelsk)) - Nynorsk versjon
Errata (SKJEMA 4.7)  - Nynorsk versjon
Nettside med informasjon om trykking
Pressemeldingsskjema  - Nynorsk versjon
Hvordan innlevere avhandling i Brage
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas  - Nynorsk versjon

For ansatte:
Forslag om bedømmelseskomite (SKJEMA 4.1)
Proposal for members of Evaluation Committee (SKJEMA 4.1 (engelsk))
Bedømmelse av avhandlingen (SKJEMA 4.4 (engelsk))
Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (SKJEMA 4.5 (engelsk))
Annonsering av prøveforelesning og disputas

Alle faser
Rutiner for gjennomføring av seminarer

 

Published 29. oktober 2015 - 13:03 - Updated 14. February 2020 - 8:48