Hvem gjør hva på campus Ås?

1. Søknad, opptak, avtale og utdanningsplan

 • Ph.d.-kandidat fyller ut søknadsskjema (SKJEMA 1.1.1) i samarbeid med veileder
 • Utfylte skjemaer leveres elektronisk til fakultetets ph.d.-kontaktperson
 • Fakultetets FU/ FUU utvalg evaluerer og godkjenner søknad
 • Ph.d.-kandidat fyller ut avtale (SKJEMA 1.1.2) og utdanningsplan (SKJEMA 1.1.3) i samarbeid med veileder
 • Fakultetets FU/ FUU utvalg evaluerer og godkjenner avtale og utdanningsplan.

2. Gjennomføring

 • Ph.d.-kandidat fyller årlig ut SKJEMA 2.1.1 (framdriftsrapport)
 • Ph.d.-kandidat fyller ved behov ut SKJEMA 2.1.2 (endring av avtaleperioden), SKJEMA 2.2 (endring av opplæringsdelen) og SKJEMA 2.3 (endring av veiledergruppen) i samarbeid med veileder 
 • Hovedveileder fyller ut SKJEMA 2.4 (midtveis-evaluering). Kopi av skjemaet skal sendes til kandidat
 • Utfylte skjemaer leveres elektronisk til instituttets ph.d.-kontaktperson med kopi til kandidat og/ eller veiledergruppen
 • Fakultetets FU/FUU-utvalg evaluerer og godkjenner skjemaer/søknader.

3. Emner i opplæringsdelen

 • Ph.d.-kandidat melder seg til emner ved NMBU i Studentweb eller ved å kontakte SiT (Studentenes informasjonstorg). Oppmeldingsfrister finner du i Akademisk kalender (https://www.nmbu.no/student/kalender)
 • Dersom det ikke finnes egnet emnettilbud ved NMBU, kan ph.d.-kandiaten inngå avtale om spesialpensum (tidligere kalt "fritt emne") med relevant emneansvarlig fakultet
 • Ph.d.-kandidat leverer karakterutskrifter for emner (i opplæringsdelen) som er avlagt ved andre læresteder til fakultetets kontaktperson
 • Fakultetets kontaktperson registrerer godkjente/ beståtte eksterne emner i Studentenes Fellessystem (FS)
 • Utfylte skjemaer leveres elektronisk til fakultetets ph.d.-kontaktperson med kopi til veiledergruppen

4. Avslutning

 • Opplæringsdelen skal være godkjent av fakultetet før avhandlingen leveres inn til bedømmelse.

- Er opplæringsdelen gjennomført i tråd med (tidligere godkjent) plan, skriver ph.d.-kontakten ved fakultetet ut FS-rapport 990.001, "Kandidatrapport, opplæringsoversikt", og legger denne ved godkjenningssaken til FU/FUU.
- Dersom innholdet i opplæringsdelen avviker fra (tidligere) godkjent utdanningsplan, fyller ph.d.-kandidaten ut SKJEMA 3.1  (godkjenning av opplæringsdelen) når alle emnene/elementene i opplæringsdelen er gjennomført

 • Hovedveileder fyller ut SKJEMA 4.1 (Forslag til bedømmelseskomite)Ph.d.-kandidat fyller ut SKJEMA 4.2 (Innleveringsskjema - doktorgradsutdanningen)
 • Ph.d.-kandidat fyller ut / innhenter signaturer SKJEMA 4.3 (Medforfattererklæringsskjema)
 • Bedømmelseskomiteen fyller ut SKJEMA 4.4 etter vurdering av avhandlingen (Bedømmelseskomiteens innstilling)
 • Bedømmelseskomiteen fyller ut SKJEMA 4.5 etter disputas (Bedømmelseskomiteens evaluering ("statement")
 • Utfylte skjemaer leveres elektronisk til fakultetets ph.d.-kontaktperson med kopi til kandidat og/eller veiledergruppen
 • Fakultetets FU/ FUU utvalg evaluerer og godkjenner skjemaer/søknader.

Published 4. desember 2014 - 9:30 - Updated 24. February 2017 - 13:52