Kontaktpersoner

Kontaktinfo ved fakultetene

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

Ph.d.-programmene Husdyr- og akvakulturvitenskap og Plantevitenskap 

Handelshøyskolen (HH)

Ph.d.-programmet Økonomi og administrasjon 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Ph.d.-programmet Natur og matvitenskap

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Ph.d.-programmene International Environment and Development Studies og Samfunnsutvikling og planlegging 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Ph.d.-programmet miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Ph.d.-programmet Realfag og teknologi

Veterinærhøgskolen (VET)

Ph.d.-programmet Veterinærvitenskap

Studentenes informasjonstorg (SiT)

Hjelper med administrative studenttjenester, som oppmelding til eksamen (hvis problemer med StudentWeb), karakterutskrifter, spørsmål rundt oppholdstillatelse for utenlandske studenter m.m.

For kontaktdetaljer, klikk på denne lenken.

Forskningsavdelingen

Studieavdelingen

Published 4. desember 2014 - 9:30 - Updated 13. januar 2023 - 8:54