Kontaktpersoner

E-post adresser til fakultetene:

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) - phd-biovit@nmbu.no 
Handelshøyskolen (HH) - phd-hh@nmbu.no 
Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) - phd-kbm@nmbu.no
Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) - landsam-phd@nmbu.no
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) - phd-mina@nmbu.no
Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) - phd-realtek@nmbu.no
Veterinærhøgskolen (VET) - phd.radgiver.vet@nmbu.no

Kontaktpersoner ved fakultetene (ph.d.-rådgivere):

Studentenes informasjonstorg (SiT):

  • Hjelper med administrative studenttjenester, som oppmelding til eksamen (hvis problemer med StudentWeb), karakterutskrifter, spørsmål rundt oppholdstillatelse for utenlandske studenter m.m. For kontaktdetaljer, klikk på denne lenken.

Forskningsavdelingen:

Studieavdelingen:

 

 

Published 4. desember 2014 - 9:30 - Updated 28. september 2020 - 10:36