Helse og arbeidsmiljø

Alle som bor i Norge har rett på helsehjelp.

Les mer om dine rettigheter på Helse Norge sine nettsider

Alle internasjonale studenter som har opphold i Norge for mer enn 12 måneder har rett til å registrere seg hos en fastlege i Norge. Du behøver et norsk personnummer for å kunne registrere deg.

Du kan fortsatt se lege selv om du ikke har mottatt personnummeret ditt enda.

Ønsker du å bytte fastlege?

Kontaktdetaljer for leger i Ås

 

Arbeidsmiljø

Personalavdelingen og alle ansatte har medansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved NMBU. I tillegg kan bedriftshelsetjenesten Stamina Helse BHT  og Nav arbeidslivssenter tilby støttende aktiviteter.

Personal- og organisasjonsavdelingen tilbyr coaching og støttesamtaler underveis i ph.d.-studiet. Kontakt Turid Indrebø for informasjon og avtale, turid.indrebo@nmbu.no.
PoA arrangerer diverse kurs og seminarer. Alle kurstilbud finnes i kurskatalogen https://www.nmbu.no/ansatt/kompetanse/kurstilbud.

Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse tilbyr

 • Kurs i stressmestring og andre relevante kurs på forespørsel.
  Kursene kan arrangeres ved enkeltfakulteter eller for hele NMBU
 • Støttesamtaler. Kontakt Personal- og organisasjonsavdelingen v/turid.indrebo@nmbu.no.
 • Psykolog – kun akutte timer. Kontakt turid.indrebo@nmbu.no.
 • Fysioterapeut – arbeidsplassvurdering og veiledning i forebygging av helseplager.
  Kontakt lokal administrasjon. 

NAV Arbeidslivssenter kan, på etterspørsel, bidra med gratis kurs eller andre tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet. Kontakt Nina Nyvoll Vikshåland; nina.nyvoll.vikshaland@nav.no.

Treningstilbud for ansatte

 • Gratis trening for ansatte på EIKA treningssenter hver onsdag kl 1500-1600. Ta med ansattkortet ditt!
 • Medlemskap og tilgang til en rekke treningstilbud ved EIKA treningssenter
 • Medlemskap i NMBUs bedriftsidrettslag (NMBU-BIL)
  NMBU-BIL tilbyr lagsporter som pilates, klatring, skyting, løping, innebandy, sykling og fotball til ansatte og ph.d.-kandidater.
  Vil du bli medlem? Vil du lage en gruppe for en ny aktivitet?
  Kontakt oss på bil@nmbu.no!

 

Published 16. oktober 2018 - 15:28 - Updated 1. juli 2020 - 8:17