Helse og arbeidsmiljø

Helsehjelp

Alle som bor i Norge har rett på helsehjelp. 

Alle internasjonale studenter som har opphold i Norge for mer enn 12 måneder har rett til å registrere seg hos en fastlege i Norge. Du behøver et norsk personnummer for å kunne registrere deg.

Du kan fortsatt se lege selv om du ikke har mottatt personnummeret ditt enda.

Ønsker du å bytte fastlege?

Kontaktdetaljer for leger i Ås

Arbeidsmiljø

Alle ansatte har medansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved NMBU. I tillegg kan Personal- og organisasjonsavdelingen (POA), bedriftshelsetjenesten Avonova (tidligere Stamina) og NAV arbeidslivssenter tilby støttende aktiviteter.

Tilbud via Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)

POA tilbyr coaching og støttesamtaler underveis i ph.d.-utdanningen. Kontakt Gro Holter for informasjon og avtale, gro.holter@nmbu.no.
POA arrangerer diverse kurs og seminarer. Alle kurstilbud finnes i kurskatalogen https://www.nmbu.no/ansatt/kompetanse/kurstilbud.

Bedriftshelsetjenesten tilbyr

 • Kurs i stressmestring og andre relevante kurs på forespørsel. Kursene kan arrangeres ved enkeltfakulteter eller for hele NMBU
 • Psykolog – kun akutte timer. Kontakt gro.holter@nmbu.no.
 • Fysioterapeut – arbeidsplassvurdering og veiledning i forebygging av helseplager. Kontakt lokal administrasjon. 

NAV Arbeidslivssenter

Bidrar med gratis kurs eller andre tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet på forespørsel. Kontakt Nina Nyvoll Vikshåland; nina.nyvoll.vikshaland@nav.no.

Meld avvik

Ved lovbrudd, mobbing, konflikter, seksuell trakassering eller andre kritikkverdige forhold. Si fra NMBU

Treningstilbud for ansatte

 • Gratis trening for ansatte på EIKA treningssenter hver onsdag kl 1500-1600. Ta med ansattkortet ditt!
 • Medlemskap og tilgang til en rekke treningstilbud ved EIKA treningssenter
 • Medlemskap i NMBUs bedriftsidrettslag (NMBU-BIL)
  NMBU-BIL tilbyr lagsporter som pilates, klatring, skyting, løping, innebandy, sykling og fotball til ansatte og ph.d.-kandidater.
  Vil du bli medlem? Vil du lage en gruppe for en ny aktivitet?
 • Kontakt oss på bil@nmbu.no

Stipendiaters rettigheter og plikter ved sykefravær

For postdoktorer og stipendiater gjelder de samme rettigheter og plikter ved sykdom på samme måte som for øvrige ansatte. Se rutiner for sykemelding under Helse – Sykdom i Personalhåndboken, og trykk på boksene i rutineflyten for å få opp tekst. NMBU følger intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv.

Ved fravær som har vart i mer enn to sammenhengende uker se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (lenke til Lovdata) §2-3.

Se videre om avbrudd og forlengelse i avtaleperioden i ph.d.-forskriften § 6-2 Avtaleperiode, og avsnitt som berører dette tema i din ph.d.-avtale.

Published 16. oktober 2018 - 15:28 - Updated 25. February 2021 - 9:20