Forskrifter og retningslinjer
Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift

Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-programmer

NMBU har ett regelverk for ph.d.-graden - Forskrift for graden ph.d. ved NMBU. I tillegg har fakultetene utviklet egne utfyllende regler til sine ph.d.-program. Disse regulerer karakterkrav for opptak, antall emner i opplæringsdelen, evt. obligatoriske emner m.m.

Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift

Utfyllende regler i kraft fra 01.07.2020,
til ph.d.-forskriften vedtatt 30.01.2020

Fakultet

Utfyllende regler for ph.d.-program

Biovitenskap (BIOVIT)

Husdyr- og akvakulturvitenskap

Biovitenskap (BIOVIT)

Plantevitenskap

Handelshøyskolen (HH)

Økonomi og administrasjon

Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Natur- og matvitenskap

Landskap og samfunn (LANDSAM)

International Environment and Development Studies

Landskap og samfunn (LANDSAM)

Samfunnsutvikling og planlegging

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Miljøvitenskap

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Naturforvaltning

Realfag og teknologi (REALTEK)

Realfag og teknologi

Veterinærhøgskolen (VET)

Veterinærvitenskap

Utfyllende regler, til ph.d.-forskriften vedtatt 15.05.2014

Fakultet

Utfyllende regler for ph.d.-program

Biovitenskap (BIOVIT)

Husdyr- og akvakulturvitenskap

Biovitenskap (BIOVIT)

Plantevitenskap

Handelshøyskolen (HH)

Økonomi og administrasjon

Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Natur- og matvitenskap

Landskap og samfunn (LANDSAM)

International Environment and Development Studies

Landskap og samfunn (LANDSAM)

Samfunnsutvikling og planlegging

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Miljøvitenskap

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Naturforvaltning

Realfag og teknologi (REALTEK)

Realfag og teknologi

Veterinærhøgskolen (VET)

Veterinærvitenskap

 

Published 2. juli 2015 - 10:53 - Updated 3. juli 2020 - 11:25