Forskrifter og retningslinjer
Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift

Utfyllende regler for NMBUs ph.d.-programmer

NMBU har ett regelverk for ph.d.-graden; Forskrift for graden ph.d. ved NMBU. I tillegg har fakultetene utfyllende regler for sine ph.d.-program. Disse kan for eksempel inneholde karakterkrav for opptak til programmet, regler for antall studiepoeng og innholdet i opplæringsdelen, og særskilte krav til avhandlingen.

Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift

Utfyllende regler til ph.d.-forskriften 2020

Fakultet

Utfyllende regler for ph.d.-program

Biovitenskap (BIOVIT)

Husdyr- og akvakulturvitenskap

Biovitenskap (BIOVIT)

Plantevitenskap

Handelshøyskolen (HH)

Økonomi og administrasjon

Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Natur- og matvitenskap

Landskap og samfunn (LANDSAM)

International Environment and Development Studies

Landskap og samfunn (LANDSAM)

Samfunnsutvikling og planlegging

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Miljøvitenskap

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Naturforvaltning

Realfag og teknologi (REALTEK)

Realfag og teknologi

Veterinærhøgskolen (VET)

Veterinærvitenskap

Utfyllende regler til ph.d.-forskriften vedtatt 15.05.2014

Fakultet

Utfyllende regler for ph.d.-program

Biovitenskap (BIOVIT)

Husdyr- og akvakulturvitenskap

Biovitenskap (BIOVIT)

Plantevitenskap

Handelshøyskolen (HH)

Økonomi og administrasjon

Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Natur- og matvitenskap

Landskap og samfunn (LANDSAM)

International Environment and Development Studies

Landskap og samfunn (LANDSAM)

Samfunnsutvikling og planlegging

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Miljøvitenskap

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Naturforvaltning

Realfag og teknologi (REALTEK)

Realfag og teknologi

Veterinærhøgskolen (VET)

Veterinærvitenskap

 

Published 2. juli 2015 - 10:53 - Updated 21. oktober 2020 - 15:56