Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA):

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT):

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM): 

Fakultet for veterinærmedisin (VET):

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM):

Handelshøyskolen (HH):

 

Published 2. juli 2015 - 10:53 - Updated 2. February 2017 - 14:52