Tidligere forskrifter

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">


Tidligere forskrifter

Her finnes oversikt over tidligere ph.d.- og dr. philos-forskrifter:

Graden ph.d. (med effekt fra 01.01.2015)

Graden ph.d. (in English) (with effect from 01.01.2015)

Graden dr.philos. (med effekt fra 01.01.2015)

Graden dr.philos. (in English) (with effect from 01.01.2015)

Graden ph.d. (UMB, 2009)

Graden ph.d. (engelsk) (UMB, 2009)

Graden ph.d. (UMB, 2006)

Graden ph.d. (engelsk) (UMB, 2006)

Graden dr. philos. (UMB, 2005)

Graden dr. philos. (engelsk) (UMB, 2005)

Graden ph.d. (NVH, 2011)

Graden ph.d. (engelsk) (NVH, 2011)

Published 31. oktober 2016 - 17:58 - Updated 23. mai 2017 - 19:20