Karriereutvikling for ph.d., postkoktorer og yngre forskere

Karriereutvikling

Hva er karriereutvikling?

Karriereutvikling handler om hvordan man gjennom et yrkesliv tilegner seg ulike egenskaper og kompetanser for å utvikle sin egen karriere i en ønsket retning. Det er viktig å tenke gjennom hvilken retning man ønsker å gå etter endt utdanning og underveis i arbeidslivet. Som ph.d.-kandidat og postdoktor lærer man seg forskerhåndverket. Etter endt utdanning ønsker noen kandidater å fortsette sin karriere innen akademia, mens andre ønsker å jobbe innen næringsliv og offentlig sektor. Hvilken retning man ønsker å søke etter endt utdanning, vil ofte påvikre valgene man tar knyttet til egenskaper og kompetanser man ønsker å utvikle og tilegne seg. 

Din veileder eller andre kolleger vil være gode sparringspartnere knyttet til karriereutvikling.

NMBUs talentutviklingprogram er et karriereutviklingsprogram

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft". Programmer er toårig og neste utlysning kommer i 2022/ 2023. Les mer om programmet og deltakerne for årene 2021-2022 her.

Kurs i generelle ferdigheter

NMBU tilbyr ulike kurs og emner for ph.d.-kandidater, postdoktorer og andre vitenskapelig ansatte for å utvikle sine generiske kompetanser. På denne nettsiden finner du mer informasjon om kurs i prosjektledelse av forskningsprosjekter, kurs i presentasjonsteknikk, kurs i datahåndtering med mer.

The Vitae Researcher Development Framework

Vitae Researcher Development Framework (RDF) er tilrettelagt informasjon for karriereutvikling. Informasjonen er knyttet til fire domener som dekker hvilke kunnskaper og ferdigheter en forsker bør tilegne seg i løpet av sin karriere. Innenfor hvert av domenene er det underdomener og tilhørende beskrivelser. Les mer om The Vitae Researcher Development Framework her.

Karriereveiledning

Vet du ikke hvordan du skal begynne din egen karriere? Eller nærmer du deg slutten av en grad og vil lande drømmejobben? For å bli enda tryggere på valgene du tar underveis i studietiden eller i overgangen mellom studier og jobb, kan det være nyttig å prate med en karriereveileder eller med din veileder.

Karriereveiledning ved NMBU

Karriereveileder ved NMBU bistår studenter og ph.d.-kandidater med CV- og søknadssjekk, intervjutrening, karriereveiledning, karrierespørsmål og jobbsøkerprosess. Det tilbys kurs og veiledning, og siden har en egen bookingtjeneste til time for veiledning. Lenke til nettsiden for NMBUs karriereveiledning.

Karriereveileder kan også bistå med synliggjøring i ulike portaler og i sosiale medier som LinkedIn og Facebook.

Oversikt tjenester NMBUs karriereveiledning (ppt)

Arrangementet Young Talents

I forbindelse med den årlige Oslo Life Science Conference samarbeider NMBU og UiO om nettverksarrangementet Young Talents. Young Talents har målgruppe ph.d.-kandidater og masterstudenter, og er to-delt:

  • I del 1 forteller personer fra bedrifter, offentlig sektor eller organisasjoner om sin karrierehistorie og sine valg. I tillegg informeres det også om kvaliteter og ferdigheter som er vitkige hos disse arbeidsgiverne.
  • I del 2 gjennomføres en nettverksdel der deltakerne har mulighet til å snakke 1-til-1 med flere forhåndsvalgte bedrifter. Det er en fin mulghet til å finne ut om dette er firmaet for deg å søke jobb i, og også om det er noen ferdigheter du bør fokusere på å gjøre noe med.

Næringslivsutvalget (NU)

Næringslivsutvalget ved NMBU er bindeleddet mellom NMBUs studenter og næringslivet. NU er et organ under Studentsamfunnet i Ås, og representerer alle studentene ved NMBU. NU jobber for å gjøre studentene kjent med bedrifter og omvendt, gjøre bedrifter kjent med studentene ved NMBU. Dette gjør vi gjennom å arrangere blant annet karrieredag og næringslivsdag, i tillegg til andre karriererettede arrangementer. 

Karrieredagen arrangeres på høsten og er det største karrierearrangementet ved NMBU. NU jobber også med å koordinere standvirksomhet og sponsorkontakt ved Studentsamfunnet. Styret i Næringlivsutvalget består av seks styremedlemmer med stemmerett og en påtroppende karrieredagsansvarlig.

Published 30. April 2021 - 13:45 - Updated 30. september 2021 - 9:00