Om trykking av doktorgradsavhandlinger

Bestill trykking

Om trykking

Trykking bestiller du ved å sende epost til trykkeriet. Trykkeriene (se liste nedenfor) har NMBUs offisielle mal og utformer omslag.

Dersom du bestiller fra Andvord, bruk dette skjemaet.

Hvis du skal bruke 07 eller Follo Trykk må du oppgi følgende info i eposten:

  • Ditt navn
  • Tittel engelsk og norsk (bruk store og små bokstaver og kursiv der det skal være). Campus Adamstua har kun tittel på ett språk.
  • Thesis nr. -ISSN og ISBN nr
  • Engelsk navn på grad «Philosophiae Doctor (PhD)»
  • Engelsk navn på fakultetet - Hvor mange ark (1 ark = 2 sider) det totalt er i avhandlingen. Husk å telle med skilleark.
  • Dersom du skal ha flere logoer på baksiden enn NMBUs må du sende med logo og adresse i god kvalitet (jpeg, tiff eller eps)

Be om å få pdf av forside til korrekturlesing. Kontroller at alt står på engelsk, at navnet på graden er stavet riktig Philosophiae Doctor (PhD), at tittel er riktig skrevet på begge språk, og at det ikke er punktum i tittel.

Avhandlingen legges ved eposten som en pdf-fil. 

Avhandlingen trykkes i formatet 17x24 cm, men pdf-filen kan være i A4-format. Trykkeriet vil konvertere til riktig format.

Valg av trykkeri og betaling av trykking

Det varierer mellom fakultetene hvor mye av trykkekostnadene som dekkes. Kontakt fakultetet ditt for å få vite hvor mye som eventuelt dekkes, og hvilke betalingsopplysninger du skal oppgi til trykkeriet.

Dersom fakultetet skal betale for hele eller deler av trykkingen, og totalbeløpet er under 25 000, tilsier NMBUS rammeavtaler at Andvord skal brukes. Dersom beløpet overstiger 25 000 og NMBU betaler, må enten Andvord, 07 eller Follotrykk brukes.

Andvord Grafisk AS

Besøks-/postadresse: Lunden 25, 0598 Oslo / Postboks 243 Alnabru, 0614 Oslo

Telefon: 22 72 66 00 Epost: Tore.husbyn@andvord.no eller ag@andvord.no 

07 Express

Besøks-/postadresse: Peter Møllers vei 12, 0585 Oslo / Postboks 632 Løren, 0507 Oslo

Telefon: 22 79 95 00 / 930 61 210 / 402 14 041

Epost: knut.strom@07.no / jonas.bjorvik.andersen@07.no eller post@07.no

Follotrykk AS

Besøks-/postadresse: Håndverksveien 2 / Postboks 96, 1403 Langhus

Telefon: 64 91 71 01

E-post: post@follotrykk.no

Trykkeriveiledning

Avhandlingene er 17x24 cm store. Du kan definere formatet til 17x24 selv før du konverterer til pdf, eller be trykkeriet gjøre dette for deg.

Skrift: brødtekst, overskrifter:

Vi anbefaler halvannen linjeavstand og 12 punkt skrift. Tekststilene kan gjerne defineres slik:

Brødtekst: 12 punkt – times new roman
Overskrift 1: 19 punkt
Overskrift 2: 14 punkt, halvfet
Overskrift 3: 12 punkt, halvfet
Overskrift 4: 12 punkt, halvfet, kursiv
Overskrift 5: 12 punkt, kursiv

Marg

Bredden på marger bestemmer du selv, men tenk på at det går 2-3 millimeter til innbinding alt etter tykkelsen på avhandlingen. Hvis du vil at innvendig og utvendig marg skal være like, må du derfor ta hensyn til dette ved å gjøre innvending marg noe større. Margene, tilpasset A4, kan for eksempel settes opp slik:

Overmarg – 2,5 cm, undermarg – 2,5 cm, utvendig marg – 2,5 cm, innvending marg – 2,8 cm

Når dette skaleres ned til 17*24-format blir 2,5 cm ca. 2 cm.

Paginering

1

Tittelside

Høyreside

2

Kolofonside

Venstreside

3

Evt. dedikasjoner, sitat,   motto

Høyreside, blank side   bak

4

Innholdsfortegnelse

Høyreside, pluss   påfølgende venstreside

5

Evt. forord og   innledning

Starter på høyreside,   husk evt. blank side bak hvis delen slutter på en høyreside

6

Selve teksten

Starter på høyre side

7

Register,   litteraturliste

Fortløpende, blank   side bak hvis delen slutter på en høyreside

8

Evt. vedlegg

Starter på høyre side

Published 29. mars 2017 - 15:32 - Updated 29. mars 2017 - 15:33