Om trykking

Når du bestiller fra Andvord: bruk dette skjemaet.

Hvis du skal bruke et av de andre trykkeriene må du oppgi følgende info i eposten:

  • Ditt navn
  • Tittel engelsk og norsk (bruk store og små bokstaver og kursiv der det skal være). VET har kun tittel på ett språk.
  • Thesis nr. -ISSN og ISBN nr
  • Engelsk navn på grad «Philosophiae Doctor (PhD)»
  • Engelsk navn på fakultetet - Hvor mange ark (1 ark = 2 sider) det totalt er i avhandlingen. Husk å telle med skilleark.
  • Dersom du skal ha flere logoer på baksiden enn NMBUs må du sende med logo og adresse i god kvalitet (jpeg, tiff eller eps)

Be om å få pdf av forside til korrekturlesing. Kontroller at alt står på engelsk, at navnet på graden er stavet riktig Philosophiae Doctor (PhD), at tittel er riktig skrevet på begge språk, og at det ikke er punktum i tittel.

Avhandlingen legges ved eposten som en pdf-fil. 

Avhandlingen trykkes i formatet 17x24 cm, men pdf-filen kan være i A4-format. Trykkeriet vil konvertere til riktig format.

Betaling av trykking

Det varierer mellom fakultetene hvor mye av trykkekostnadene som dekkes. Kontakt fakultetet ditt for å få vite hvor mye som eventuelt dekkes, og hvilke betalingsopplysninger du skal oppgi til trykkeriet.

Det er Andvord Grafisk AS som har hovedavtale for trykking av ph.d.-avhandlinger. Sjekk oversikt i denne siden fra innkjøpsavdelingen (intern side) for trykkerier som skal brukes kun i back-up-tilfeller.

Format på trykksak og fonter

Avhandlingene er 17x24 cm store. Du kan definere formatet til 17x24 selv før du konverterer til pdf, eller be trykkeriet gjøre dette for deg. Når man skriver kan det oppleves at fontene under er veldig store, men i og med at trykksaken skal ned ca 66 % i størrelse vil det se fornuftig ut når det trykkes. Se eksempel.

Skrift: brødtekst og overskrifter:

NMBU har fontene Arial (titler) og Cambria (brødtekst) som standard-fonter. Bruk disse med halvannen linjeavstand.  Tekststilene kan gjerne defineres slik:

Tittel 1: 24-28 punkt, fet skrift (f.eks. tittel på artikler og innstikksider for hver artikkel)
Overskrift 1: 16-18 punkt, fet skrift
Overskrift 2: en punktstørrelse opp fra brødteksten ( altså 14 punkt dersom det er 12 punkt du bruker i brødteksten, se under)

Brødtekst: Cambria 12 punkt, det kan eventuelt brukes 10-11 punkt.

Bilder

Alle bilder må være med så høy oppløsning som mulig, slik at figurer og bilder kan trykkes med en god kvalitet. Om trykkeriet får merarbeid pga. dårlig oppløsning eller dårlige figurer vil dette påføre merkostnader for trykkejobben.

Marg

Bredden på marger bestemmer du selv, men tenk på at det går 2-3 millimeter til innbinding alt etter tykkelsen på avhandlingen. Hvis du vil at innvendig og utvendig marg skal være like, må du derfor ta hensyn til dette ved å gjøre innvending marg noe større. Margene, tilpasset A4, kan for eksempel settes opp slik:

Overmarg – 2,5 cm, undermarg – 2,5 cm, utvendig marg – 2,5 cm, innvending marg – 2,8 cm

Når dette skaleres ned til 17*24-format blir 2,5 cm ca. 2 cm.

Paginering

1

Tittelside

Høyreside

2

Kolofonside

Venstreside

3

Evt. dedikasjoner, sitat,   motto

Høyreside, blank side   bak

4

Innholdsfortegnelse

Høyreside, pluss   påfølgende venstreside

5

Evt. forord og   innledning

Starter på høyreside,   husk evt. blank side bak hvis delen slutter på en høyreside

6

Selve teksten

Starter på høyre side

7

Register,   litteraturliste

Fortløpende, blank   side bak hvis delen slutter på en høyreside

8

Evt. vedlegg

Starter på høyre side

Published 29. mars 2017 - 15:32 - Updated 22. mars 2022 - 10:22