Utforming av kontrakter

Bidragsforskning

Forskningsrådspropsjekter - Konsortieavtale
- Norsk konsortieavtale
- Engelsk konsortieavtale

Oppdragsforskning

- Norsk mal for oppdragsforskning
Engelsk mal for oppdragsforskning

Oppdrag for offentlig sektor: Når offentlig sektor bestiller forsknings- og utredningsoppdrag fra NMBU eller når NMBU som offentlig oppdragsgiver bestiller forsknings- og utredningsoppdrag fra andre forsknings- og utredningsinstitusjoner, skal man vurdere å benytte Kunnskapsdepartementets standardavtale. 
          - Mal på bokmål, nynorsk og engelsk

Fortrolighetsavtaler

Fortrolighetsavtale: Dette er en mal for konfidensialitetsavtale i perioden før et samarbeidsprosjekt kommer i gang. Malen er basert på et utkast fra den europeiske organisasjonen IPR-helpdesk.
Pre-collaboration Confidentiality Agreement 

Material Transfer Agreement - MTA 

Når NMBU utleverer fysisk materiale som er frembrakt ved NMBUs ressurser, skal MTA avtalemalen benyttes. Avtalemalen kan brukes både der mottakeren er en ekstern forskningspartner og der mottakeren er en privat bedrift.

MTA avtalemal

Intensjonsavtaler om generelt samarbeid

"Memorandum of Understanding” (MoU). Dette er ganske kortfattede og generelle intensjonsavtaler som utgjør et formelt rammeverk for samarbeid innen forskning eller utdanning. Avtaler med eksterne parter (universiteter) skal inngås med NMBU som avtalepart, signert av rektor, og ikke med enkeltforsker. Avtaler på et lavere nivå, det vil si mellom NMBU forsker/institutt/fakultet med ekstern forsker/institutt/fakultet, kan signeres av dekan/instituttleder.
- Samarbeidsavtale mal (MoU)

EU forskningsavtaler

Ta kontakt med Vegard Arnhoff eller Mari Augensen (Forskningsavdelingen).

Økonomiske betingelser og prosjektorganisering

Se økonomiavdelingens sider

 

Published 28. April 2014 - 12:45 - Updated 18. desember 2019 - 13:03