Ressursside for viktige dokumenter

Her finner du en samleside for viktige nasjonale retningslinjer og forskrifter, samt viktige dokumenter ved NMBU. Blant annet retningslinjer for SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, Forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m.

Ressursside for viktige dokumenter

NMBU retningslinjer:

Generelle:

Etikk:

Juridisk:

Forskningsdata:

Eksterne søknader:

Publisering:

Rekruttering av vitenskapelig personale:

Mobilitet:

Nasjonale retningslinjer/ forskrifter:

Etikk:

Eksterne søknader:

Rekruttering av vitenskapelig personale:

 

Published 29. oktober 2015 - 14:54 - Updated 5. juli 2019 - 9:03