Meny
Forskning
Viktige dokumenter, kontraktsmaler og juridisk bistand og

Viktige dokumenter, kontraktsmaler og juridisk bistand og

Ressursside for viktige dokumenter

Her finner du en samleside for viktige nasjonale retningslinjer og forskrifter, samt viktige dokumenter ved NMBU. Blant annet retningslinjer for SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, Forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m.

Kvalitetssikring av ph.d.-programmene ved NMBU

Kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved NMBU beskriver mål for arbeidet med studiekvalitet og roller og ansvar forbundet med kvalitetsarbeidet.

Utforming av kontrakter

Her finner du informasjon om NMBUs avtalemaler for forskningsaktivitet med eksterne parter. Merk at avtaler med eksterne parter skal inngås med NMBU som avtalepart og ikke med enkeltforskere.

IPR-retningslinjer

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser det kan knytte seg rettigheter til. Fysisk materiale produsert ved forskningsaktivtitet på universitetet inngår også i retningslinjene.

Bistand i forhandlinger

Hos Forsknings- og innovasjonsavdelingen kan du få bistand til forhandlinger ved kontraktsinngåelser.