Dokumenter og retningslinjer

Bibliotek

Ressursside for viktige dokumenter

Her finner du en samleside for viktige nasjonale retningslinjer og forskrifter, samt viktige dokumenter ved NMBU. Blant annet retningslinjer for SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, Forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m.

Æresdoktor

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har vedtatt regler for utnevnelse av æresdoktorer. Les mer om søknad og reglene her.

Open Science

Kvalitetssikring av ph.d.-programmene ved NMBU

Kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved NMBU beskriver mål for arbeidet med studiekvalitet og roller og ansvar forbundet med kvalitetsarbeidet.