Utforming av kontrakter og avtaler

Bidragsforskning

Forskningsrådspropsjekter - Konsortieavtale

Oppdragsforskning

Oppdrag for offentlig sektor: Når offentlig sektor bestiller forsknings- og utredningsoppdrag fra NMBU eller når NMBU som offentlig oppdragsgiver bestiller forsknings- og utredningsoppdrag fra andre forsknings- og utredningsinstitusjoner, skal man vurdere å benytte Kunnskapsdepartementets standardavtale. 

Fortrolighetsavtaler

Fortrolighetsavtale: Dette er en mal for konfidensialitetsavtale i perioden før et samarbeidsprosjekt kommer i gang. Malen er basert på et utkast fra den europeiske organisasjonen IPR-helpdesk.

Material Transfer Agreement - MTA 

Når NMBU utleverer fysisk materiale (bakteriestammer m.m) som er frembrakt ved NMBUs ressurser, skal MTA avtalemalen benyttes. Avtalemalen kan brukes både der mottakeren er en ekstern forskningspartner og der mottakeren er en privat bedrift

Intensjonsavtaler om generelt samarbeid

"Memorandum of Understanding” (MoU). Dette er ganske kortfattede og generelle intensjonsavtaler som utgjør et formelt rammeverk for samarbeid innen forskning eller utdanning. Avtaler med eksterne parter (universiteter) skal inngås med NMBU som avtalepart, signert av rektor, og ikke med enkeltforsker. Avtaler på et lavere nivå, det vil si mellom NMBU forsker/institutt/fakultet med ekstern forsker/institutt/fakultet, kan signeres av dekan/instituttleder.

EU forskningsavtaler

Økonomiske betingelser og prosjektorganisering

 

Published 28. April 2014 - 12:45 - Updated 8. september 2020 - 8:45