Ressursside for regelverk og retningslinjer

Her finner du en samleside for viktige retningslinjer og forskrifter, både nasjonale og ved NMBU. Retningslinjer og forskrifter omfatter blant annet SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, NMBU forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m. 

Ressursside for regelverk og retningslinjer

Generelle

Etikk

Juridisk, kontrakts- og avtalemaler

Bierverv og ekstraarbeid

Forskerutdanning

Forskningsdata

Eksterne søknader

Publisering

Rekruttering av vitenskapelig personale

Innstegsstillinger

Postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Undervisning- og forskerstillinger

Mobilitet

Published 29. oktober 2015 - 14:54 - Updated 20. januar 2021 - 8:37