Ressursside for regelverk og retningslinjer

Her finner du en samleside for viktige nasjonale retningslinjer og forskrifter og ved NMBU, blant annet SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, Forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m.

Ressursside for regelverk og retningslinjer

NMBU retningslinjer:

Generelle:

Etikk:

Juridisk, kontrakts- og avtalemaler:

Forskerutdanning

Forskningsdata:

Eksterne søknader:

Publisering:

Rekruttering av vitenskapelig personale:

Mobilitet:

Nasjonale retningslinjer/ forskrifter:

Etikk:

Eksterne søknader:

Rekruttering av vitenskapelig personale:

 

Published 29. oktober 2015 - 14:54 - Updated 24. september 2020 - 8:51