Dokumenter og retningslinjer

Ressursside for regelverk og retningslinjer

Ressursside for regelverk og retningslinjer

Her finner du en samleside for viktige nasjonale retningslinjer og forskrifter og ved NMBU, blant annet SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, Forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m.

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har flere æresdoktorer. Universitetsstyret kan også, etter forslag og innstilling fra fakultetene, tildele nye æresdoktorer (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. Les mer om NMBUs æresdoktorer og regler for utnevnelse av nye. 

Kvalitetssikring av ph.d.-programma ved NMBU

Kvalitetssikring av ph.d.-programma ved NMBU

NMBU arbeider kontinuerleg med kvaliteten i forskarutdanninga slik at overordna læringsmål og element som inngår i ph.d.-programma er oppdaterte og relevante. Arbeidet skal òg sikra at programma har ein plass i NMBUs samfunnsoppdrag og at dei har relevans for arbeidsmarknad og samfunn generelt.