Dokumenter og retningslinjer

Ressursside for regelverk og retningslinjer

Ressursside for regelverk og retningslinjer

Her finner du en samleside for viktige retningslinjer og forskrifter, både nasjonale og ved NMBU. Retningslinjer og forskrifter omfatter blant annet SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, NMBU forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m. 

Rekruttering og opprykk i vitenskapelig stillinger ved NMBU

Rekruttering og opprykk i vitenskapelig stillinger ved NMBU

Her finner du regler og retningslinjer knyttet til ansettelse og opprykk i vitenskapelige stillinger ved NMBU. Vitenskapelige stillinger er stipendiat/ ph.d.-kandidat, postdoktor, vitenskapelig assistent, spesialistkandidat, førsteamanuensis, professor, dosent og andre undervisning- og forskerstillinger. 

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har flere æresdoktorer. Universitetsstyret kan, etter forslag og innstilling fra fakultetene, tildele nye æresdoktorer (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. Les mer om NMBUs æresdoktorer og regler for utnevnelse av nye. 

Kvalitetssikring av ph.d.-programma ved NMBU

Kvalitetssikring av ph.d.-programma ved NMBU

NMBU arbeider kontinuerleg med kvaliteten i forskarutdanninga slik at overordna læringsmål og element som inngår i ph.d.-programma er oppdaterte og relevante. Arbeidet skal òg sikra at programma har ein plass i NMBUs samfunnsoppdrag og at dei har relevans for arbeidsmarknad og samfunn generelt.