Toppforskning

NMBUs toppforskningssentre

NMBU er vert for fem toppforskningssentre finansiert av Norges Forskningsråd og Nordisk ministerråd: CERAD (SFF), Foods of Norway (SFI), CENBIO (FME), Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (FME)  og ReiGN - Reindeer husbandry in a Globalizing North (Nordic Center of Excellence). Les mer informasjon her.

Toppforskerrekruttering

NMBU rekrutterer 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

Nyhet: NMBU er i ferd med å ansette to førsteamanuener. Les mer informasjon her.

Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere og undervisere gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram. Les mer informasjon om de ni første deltakerne (opptak 2016-2018). Opptak av seks nye deltakere vil avgjøres i desember 2016.

NMBUs forskningspris

Her finner du informasjon om NMBUs forskningspris, samt omtale av tidligere priser og vinnere.

EU-prosjekter

NMBUs forskere har flere prosjekter gjennom EUs programmer. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Prosjekter BIONÆR, Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets BIONÆR utlysning. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Prosjekter, Infrastruktur Forskningsrådet

NMBUs forskere har tre prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets infrastrukturmidler. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her.