Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Mange useriøse forleggere etablere falske Open Access-tidsskrift, såkalte røvertidsskrift eller pirattidsskrift. Useriøse aktører har også i den senere tid etablert såkalte "vitenskapelige" konferanser som er lureri. Tidsskriftene, forlagene eller konferansene som opererer på falske vitenskapelig premisser følger ikke vanlig krav til vitenskapelig kvalitetskontroll som  fagfellevurdering (peer-review) for tidsskriftene. Hvordan unngå å bli lurt?

Tidsskrifter og forlag

 • Sjekk HKDIR sitt kanalregister – tidsskriftene og forlagene i kanalregistret er kvalitetssikret av fagkomiteer innenfor hvert fagområde.
 • Sjekk Directory of Open Access Journals (DOAJ) – tidsskriftene i DOAJ er sjekket av medlemmene av DOAJ redaksjonen.
 • Sjekk med kolleger og ditt internasjonale og nasjonale nettverk om de publiserer/har publisert i det aktuelle tidsskriftet og om tidsskriftet/forlaget har seriøse redaksjonsmedlemmer.
 • Sjekk publisering i tidsskriftet ved søk i kjente databaser som b.l.a. Scopus og Web of Science.
 • Se Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) nettsted Think Check Submit for mer informasjon hvordan unngå røvertidsskrifter. Medlemmene i OASPA er seriøse aktører innen Open Access publisering.
 • Vær skeptisk til alle tilbudene du får fra ukjente forlag og tidsskrifter med tilbud om rask publisering!
 • Søk Google – etter tidsskrifter og begrepet «predatory». Ofte har andre forskere som er blitt lurt skrevet om sine erfaringer.

 

Useriøse konferanser

 • Sjekk med kolleger og nasjonalt/ internasjonalt nettverk om noen kjenner til og har planer om å delta på den aktuelle konferansen.
 • Sjekk med Think Check Submit for mer informasjon om hvordan avsløre svindelkonferanser.
 • De useriøse konferansearrangørene er aktive med å kontakte forskerne med tilbud om spennende konferanser og publisering av innleggene.
 • Søk Google – etter konferansenavn, arrangørnavn m.m. Ofte har andre deltagere skrevet om sine erfaringer med akkurat den konferansen.

Se og les «Ti tips for å unngå røvertidsskriftene» på nettsiden til de nasjonale forskningsetiske komiteene!

Dersom du er det minste i tvil om et tidsskrift eller forlag kan være useriøst eller falskt så ta kontakt med oss i Brage gruppa: brage@nmbu.no

Published 5. september 2018 - 15:20 - Updated 1. juni 2022 - 10:10