Publiserings - ABC
Publisering

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering gjennom NMBUs publikasjonsfond. Fondet gir støtte til publisering i såkalte "gull" åpne tidsskrifter som ikke inngår i avtalene NMBU har via UNIT, og er for 2020 på ca. 900 000 kr.

 

NMBUs publikasjonsfond

For å få publiseringsstøtte, må følgende kriterier være oppfylt:

  1.  Publikasjonen må være i et Gull Open Access tidsskrift som er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og medlem av DOAJ: Directory of Open Access Journals.
  2. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU og har oppgitt NMBU som adresse på publikasjonen.
  3. Max støtte pr. publikasjon økes til 25.000,- for atikler akseptert for publisering etter 1. juli 2020.
  4. Ved behov for prioritering på grunn av begrensede midler, prioriteres publikasjoner i Open Access tidsskrift som er på nivå 2.
  5. Ubrukte midler i publikasjonsfondet blir overført til kommende budsjettår.
  6. Publikasjonen må registreres i Cristin og lastes opp i Brage NMBU.

Rutine for gjennomføring:

Universitetsbiblioteket forvalter midlene for Open Access-publiseringsstøtte. Forfatteren registrerer aktuelle Open Access-publikasjoner på Søknadsskjema for publiseringsstøtte, legger ved dokumentasjon på publiseringskostnadene og sender dette til publikasjonsfond@nmbu.no. Universitetsbiblioteket vurderer søknader kontinuerlig og vedtar tildeling i samråd med Forskingsdirektøren. Midlene blir utbetalt straks etter vedtak om publiseringsstøtte.  

Published 22. April 2016 - 13:30 - Updated 21. september 2020 - 14:46