NMBUs publikasjonsfond

For å få publiseringsstøtte, må følgende kriterier være oppfylt:

  1.  Publikasjonen må være i et Gull Open Access tidsskrift som er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og medlem av DOAJ: Directory of Open Access Journals.
  2. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU og har oppgitt NMBU som adresse på publikasjonen.
  3. Max støtte pr. publikasjon er kr. 25.000,-.
  4. Publikasjoner som får støtte må være akseptert for publisering.
  5. Ved behov for prioritering på grunn av begrensede midler, prioriteres publikasjoner i Open Access tidsskrift som er på nivå 2.
  6. Ubrukte midler i publikasjonsfondet blir overført til kommende budsjettår.
  7. Publikasjonen må registreres i Cristin og lastes opp i Brage NMBU.

Rutine for gjennomføring:

Universitetsbiblioteket forvalter midlene for Open Access-publiseringsstøtte. Forfatteren registrerer aktuelle Open Access-publikasjoner på Søknadsskjema for publiseringsstøtte, legger ved dokumentasjon på publiseringskostnadene og sender dette til publikasjonsfond@nmbu.no. Universitetsbiblioteket vurderer søknader kontinuerlig og vedtar tildeling i samråd med Forskingsdirektøren. Midlene blir utbetalt straks etter vedtak om publiseringsstøtte.  

Published 22. April 2016 - 13:30 - Updated 26. mai 2021 - 12:11