NMBUs publikasjonsfond

For å få publiseringsstøtte, må følgende kriterier være oppfylt:

1. Publikasjonen må være registrert i CRIStin.

2. Publikasjonen må være i et rent «Gull» OA tidsskrift.

3. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal som er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og medlem av DOAJ: Directory of Open Access Journals.

4. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU og har oppgitt NMBU som adresse på publikasjonen.

5. Maks støtte per publikasjon er 15 000 kr. 

6. Ved behov for prioritering på grunn av begrensede midler, prioriteres publikasjoner i OA-tidskrift som er på nivå 2.

7. Ubrukte midler i publikasjonsfondet blir overført til kommende budsjettår. 
Rutine for gjennomføring:

Universitetsbiblioteket forvalter midlene for Open Access-publiseringsstøtte. Forfatteren registrerer aktuelle Open Access-publikasjonar på Skjema for publiseringsstøtte, legger ved dokumentasjon på publiseringskostnadene og sender dette til publikasjonsfond@nmbu.no ved Universitetsbiblioteket.

Universitetsbiblioteket vurderer søknader og vedtar tildeling i samråd med Forskingsdirektøren. Midlene blir utbetalt straks etter vedtak om publiseringsstøtte.  

Published 22. April 2016 - 13:30 - Updated 20. juni 2017 - 13:37