Publiserings - ABC
Publisering

Cristin

Forskningsdokumentasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. FRISTEN for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2020 er 31. januar 2021. 

Cristin

Du kan selv velge om du vil bruke gammel, eller ny versjon av Cristin ved registrering av dine publikasjoner. Dersom du har hatt et NFR prosjekt er det pålagt å ha med prosjektnummer til artikkelen og da må du logge inn på den gamle måte.

Logg inn Cristin på den gamle måten dersom du skal registrere artikler med NFR prosjektnummer. 

Logg inn i ny versjon av Cristin dersom du skal registrere artikler uten NFR prosjektnummer.

Vitenskapelig publisering og publikasjonspoeng

Alle vitenskapelige publikasjoner utført av ansatte og studenter ved NMBU skal registreres og lastes opp i Cristin-systemet. 

Kun vitenskapelige publikasjoner gir uttelling i form av publikasjonspoeng.
Se info om publikasjonspoeng

Andre publikasjoner, foredrag m.m

Populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag, kronikker m.m bør registreres i Cristin, men gir ikke uttelling i form av publikasjonspoeng.

Registrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin

Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må påse at:

  • Det vitenskapelige arbeidet er registrert i Cristin-systemet innen 31. januar for det foregående året.
  • Forskningsrådets prosjektkode er registrert på vitenskapelige arbeider som er finansiert av dem (nytt krav fra 1. okt 2017). Les mer informasjon her.
  • Prosjektkoder fra andre finansieringskilder (eks. EU og andre) er registrert på vitenskapelige arbeider.

MERK: Ca. 60% (prosent) av publikasjonene blir automatisk importert til Cristin fra databasene Scopus og Norart/Nasjonalbiblioteket. Sjekk likevel at alle dine publikasjoner for 2019 finnes i Cristin. Publikasjoner som ikke blir importert automatisk, må registreres manuelt.

Egenarkivering/ opplasting av vitenskapelige publikasjoner i Cristin

NMBU støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig. Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må derfor påse at fulltekst versjon av alle artikler egenarkiveres i Cristin. 

Registrering av prosjekter i Cristin

Ansatte ved NMBU oppfordres til å registrere forskingsprosjekter som finansieres av Forskningsrådet, EU eller andre i Cristin systemet. Prosjektkodene må fortsatt registreres i det gamle Cristin systemet. Les mer informasjon her.

Hva gjør superbrukerne ved fakultetene?

Gjennomgår og godkjenner vitenskapelige publikasjoner før de rapporteres. Dette gir uttelling i "tellekantsystemet" (publiseringsindikatoren) i form av publikasjonspoeng.

Hva gjør Universitetsbiblioteket?

Sjekker embargo og rettigheter på alle vitenskapelige arbeider som er lastet opp i Brage NMBU (via Cristin) før de publiseres på internett. Les mer informasjon her. 

Forfatteradresser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet" eller "Norwegian University of Life Sciences" og fakultetsnavn ved NMBU ("Faculty of …") skal benyttes som forfatteradresse når forfatteren har utført arbeidet som ansatt eller student ved NMBU. Instituttnavn ("Department of …") eller senternavn kan brukes der det er aktuelt. NMBU får ikke publikasjonspoeng for publikasjoner der forskeren ikke har oppgitt NMBU som adresse. Navn på enhet, institutt eller senter alene er IKKE tilstrekkelig adresse. 

Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, skal begge adressene registreres i Cristin-posten. Begge adressene vises etter personnavnet i listen over bidragsytere. Les mer informasjon her.

Godkjent publiseringskanaler i NSDs register raskere inn i Cristin!

Tjenesten gjør at Cristin nå kan hente godkjente publiseringskanaler (tidsskrifter, forlag, serier) fra registret hver natt. Dette betyr hyppigere oppdatering av publiseringskanalene i Cristin. Les mer infomasjon her.

Published 29. oktober 2014 - 14:52 - Updated 25. november 2020 - 14:40