Publiserings - ABC
Publisering

Publisering

 Cristin

Cristin

Forskningsinformasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. FRISTEN for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2017 er 31. januar 2018. 

Vekst

Publisering - nivå 1 og 2 og publikasjonspoeng

Vitenskapelig publisering gir uttelling i form av publikasjonspoeng. NMBUs forskningsbaserte tildeling over statsbudsjettet avhenger av antall publikasjonspoeng. I utregning av publikasjonspoeng vektes vitenskapelige arbeider etter publiseringsform, nivå og forfatterandeler. 

Støtte

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. NMBUs publikasjonsfond har en ramme på 620 000 kr for 2018.

Publikasjoner og medforfatterskap

Publisering, forfatteradresser og medforfatterskap

Forskeren skal respektere andre forskeres eller studenters bidrag og følge standarder for forfatterskap og samarbeid. Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med og følge retningslinjer for forfatterskap og medforfatterskap som er allment akseptert i det vitenskapelige miljøet. NMBU følger Vancouverreglene for medforfatterskap.