Publiserings - ABC
Publisering

Publisering

Cristin

Cristin

Forskningsdokumentasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. FRISTEN for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2019 er 31. januar 2020. 

Vitenskapelig publisering, forfatteradresser og medforfatterskap

Vitenskapelig publisering, forfatteradresser og medforfatterskap

Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med og følge nasjonale og internasjonale retningslinjer for publisering, forfatterskap og medforfatterskap. NMBU følger Vancouverreglene for medforfatterskap.

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Les mer om hvordan du unngår å publisere og formidle din forskning i useriøse tidskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

Om publikasjonspoeng og publiseringskanaler på nivå 1 og 2

Om publikasjonspoeng og publiseringskanaler på nivå 1 og 2

Vitenskapelig publisering gir uttelling i form av publikasjonspoeng. NMBUs forskningsbaserte tildeling over statsbudsjettet avhenger av antall publikasjonspoeng. I utregning av publikasjonspoeng vektes vitenskapelige arbeider etter publiseringsform, nivå og forfatterandeler. 

 

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. 

NB! Fondets midler for 2019 er brukt opp. Nye midler forventes å foreligge i løpet av januar 2020.