Publisering

Cristin

Cristin

Forskningsdokumentasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. FRISTEN for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2021 er 31. januar 2022. 

Vitskapleg publisering, forfattaradresser og medforfattarskap

Vitskapleg publisering, forfattaradresser og medforfattarskap

Tilsette og studentar skal gjera seg kjende med og følgja nasjonale og internasjonale retningslinjer for publisering, forfattarskap og medforfattarskap. NMBU følgjer Vancouverreglane for medforfattarskap.

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Les mer om hvordan du unngår å publisere og formidle din forskning i useriøse tidsskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

Om publikasjonspoeng og publiseringskanaler på nivå 1 og 2

Om publikasjonspoeng og publiseringskanaler på nivå 1 og 2

Vitenskapelig publisering gir uttelling i form av publikasjonspoeng. NMBUs forskningsbaserte tildeling over statsbudsjettet avhenger av antall publikasjonspoeng. I utregning av publikasjonspoeng vektes vitenskapelige arbeider etter publiseringsform, nivå og forfatterandeler. 

 

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

Publikasjonsfondet er tomt, og vi tar ikke lenger imot søknader. Vi oppfordrer til å sjekke mulighetene innen våre les og publiser avtaler.

 

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering gjennom NMBUs publikasjonsfond. Fondet gir støtte til publisering i såkalte "gull" åpne tidsskrifter som ikke inngår i avtalene NMBU har via UNIT.