Cristin

Vitenskapelig publisering og publikasjonspoeng

 • Alle vitenskapelige publikasjoner utført av ansatte og studenter ved NMBU skal registreres i Cristin-systemet. 
 • Kun vitenskapelige publikasjoner gir uttelling i form av publikasjonspoeng. Se info om publikasjonspoeng her.
 • Populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag, kronikker m.m kan registreres i Cristin, men gir ikke uttelling i form av publikasjonspoeng.

Registrering og opplasting av vitenskapelige publikasjoner i Cristin

 • Vitenskapelig ansatte og studenter ved NMBU er ansvarlig for å sjekke at sin publikasjon er registrert i Cristin systemet. 
 • Enkelte publikasjoner blir automatisk importert til Cristin fra store databaser som ISI Web of Science, Scopus, NORART og Bibsys (Alma). 
 • Publikasjoner som ikke blir importert automatisk, må registreres manuelt.

 • Forskningsrådet krever at post-print versjonen (versjon etter fagfelle vurdering, før forlagets pdf-versjon) av en publikasjon lastes opp i Cristin når den registreres (krav fra 2013). Gå til knappen "Last opp fulltekstdokument" ved registrering.
 • Forskningsrådets krever at prosjektkode registreres på publikasjoner i Cristin (krav fra 1. okt 2017). Se informasjon her

 • Det oppfordres til å registrere prosjektkoder fra andre finansieringskilder (eks EU og andre) på publikasjoner.

Vitenskapelige publikasjoner gjennomgås og godkjennes av Universitetsbiblioteket før de rapporteres og gir uttelling i "tellekantsystemet" (publiseringsindikatoren) i form av publikasjonspoeng.

Forfatteradresser

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet" eller "Norwegian University of Life Sciences" og fakultetsnavn ved NMBU ("Faculty of …") skal benyttes som forfatteradresse når forfatteren har utført arbeidet som ansatt eller student ved NMBU. Instituttnavn ("Department of …") kan brukes der det er aktuelt.

 • NMBU får ikke publikasjonspoeng for publikasjoner der forskeren ikke har oppgitt NMBU som adresse. Navn på enhet, institutt eller senter er IKKE tilstrekkelig adresse.

 • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, skal begge adressene registreres i Cristin-posten. Begge adressene vises etter personnavnet i listen over bidragsytere. Mer om bruk av forfatteradresser her.

Published 29. oktober 2014 - 14:52 - Updated 1. november 2017 - 11:18