CRIStin

For at NMBU skal få publikasjonspoeng for en publikasjon, må den være være registrert i CRIStin med "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet" eller "Norwegian University of Life Sciences" som forfatteradresse.

Alle vitenskapelig ansatte ved NMBU er selv ansvarlig for å sjekke at sin publikasjon er registrert i CRIStin systemet. 

CRIStin importerer kontinuerlig data fra store databaser som ISI Web of Science, Scopus, NORART og Bibsys (Alma). Slike importerte publikasjoner gjennomgås og godkjennes av biblioteket før de rapporteres og gir uttelling i "tellekantsystemet" (publiseringsindikatoren).

  • Publikasjoner som ikke blir importert, må registreres manuelt.

  • Kun vitenskapelige publisering gir uttelling i form av publikasjonspoeng ved rapportering. Se info om publikasjonspoeng her.

  • Forskningsrådets prosjektkode skal registreres på publikasjoner i Cristin (nytt krav fra 1. okt 2017). Se brukerveiledning her.
  • Det oppfordres også til å registrere prosjektkoder fra andre finansieringskilder (eks EU og andre) på publikasjoner.

Forfatteradresser:

  • "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet" eller "Norwegian University of Life Sciences" og instituttnavn ved NMBU ("Department of …") skal benyttes som forfatteradresse når forfatteren har utført arbeidet som ansatt eller student ved NMBU. 

  • NMBU får ikke uttelling for publikasjoner der forskeren ikke har oppgitt NMBU som adresse. Navn på enhet, institutt eller senter er IKKE tilstrekkelig adresse.

  • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, SKAL begge adressene registreres i CRIStin-posten. Begge adressene vises etter personnavnet i listen over bidragsytere. Mer om bruk av forfatteradresser her.

Published 29. oktober 2014 - 14:52 - Updated 4. september 2017 - 12:30