Cristin

Forskningsinformasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. FRISTEN for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2019 er 31. januar 2020. 

Cristin

Logg inn Cristin (med vanlig NMBU-brukernavn og passord via Feide)

Vitenskapelig publisering og publikasjonspoeng

Alle vitenskapelige publikasjoner utført av ansatte og studenter ved NMBU skal registreres og lastes opp i Cristin-systemet. 

Kun vitenskapelige publikasjoner gir uttelling i form av publikasjonspoeng.
Se info om publikasjonspoeng

Andre publikasjoner, foredrag m.m

Populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag, kronikker m.m bør registreres i Cristin, men gir ikke uttelling i form av publikasjonspoeng.

Registrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin: 

Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må påse at:

  • Det vitenskapelige arbeidet er registrert i Cristin-systemet innen 31. januar for det foregående året.
  • Forskningsrådets prosjektkode er registrert på vitenskapelige arbeider som er finansiert av dem (nytt krav fra 1. okt 2017). Les mer informasjon her.
  • Prosjektkoder fra andre finansieringskilder (eks. EU og andre) er registrert på vitenskapelige arbeider.

MERK: Enkelte publikasjoner blir automatisk importert til Cristin fra databasene Scopus og NORA. Publikasjoner som ikke blir importert automatisk, må registreres manuelt.

Egenarkivering/opplasting av vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

NMBU støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig. Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må derfor påse at fulltekst versjon av alle artikler egenarkiveres i Cristin. 

Registrering av prosjekter i Cristin:

Ansatte ved NMBU oppfordres til å registrere forskingsprosjekter som finansieres av Forskningsrådet, EU eller andre i Cristin systemet. Prosjektkodene må fortsatt registreres i det gamle Cristin systemet. Mer informasjon her.

Hva gjør superbrukerne ved fakultetene?

Gjennomgår og godkjenner vitenskapelige publikasjoner før de rapporteres. Dette gir uttelling i "tellekantsystemet" (publiseringsindikatoren) i form av publikasjonspoeng.

Hva gjør Universitetsbiblioteket?

Sjekker embargo og rettigheter på alle vitenskapelige arbeider som er lastet opp i Brage NMBU (via Cristin) før de publiseres på internet. Les mer informasjon her

Forfatteradresser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet" eller "Norwegian University of Life Sciences" og fakultetsnavn ved NMBU ("Faculty of …") skal benyttes som forfatteradresse når forfatteren har utført arbeidet som ansatt eller student ved NMBU. Instituttnavn ("Department of …") eller senternavn kan brukes der det er aktuelt. NMBU får ikke publikasjonspoeng for publikasjoner der forskeren ikke har oppgitt NMBU som adresse. Navn på enhet, institutt eller senter alene er IKKE tilstrekkelig adresse. 

Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, skal begge adressene registreres i Cristin-posten. Begge adressene vises etter personnavnet i listen over bidragsytere. Les mer informasjon her.

Godkjent publiseringskanaler i NSDs register raskere inn i Cristin!

Tjenesten gjør at Cristin nå kan hente godkjente publiseringskanaler (tidsskrifter, forlag, serier) fra registret hver natt. Dette betyr hyppigere oppdatering av publiseringskanalene i Cristin. Mer infomasjon her.

Published 29. oktober 2014 - 14:52 - Updated 24. oktober 2019 - 8:26