Cristin

Forskningsinformasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. FRISTEN for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2017 er 31. januar 2018. 

Cristin

Vitenskapelig publisering og publikasjonspoeng

 • Alle vitenskapelige publikasjoner utført av ansatte og studenter ved NMBU skal registreres og lastes opp i Cristin-systemet. 
 • Kun vitenskapelige publikasjoner gir uttelling i form av publikasjonspoeng. Se info om publikasjonspoeng her.

Andre publikasjoner, foredrag m.m

 • Populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag, kronikker m.m kan registreres i Cristin, men gir ikke uttelling i form av publikasjonspoeng.

Registrering og opplasting av vitenskapelige publikasjoner i Cristin: 

Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider i 2017 må påse at:

 • Det vitenskapelige arbeidet er registrert i Cristin-systemet innen 31. januar 2018.
 • Forskningsrådets prosjektkode er registrert på vitenskapelige arbeider som er finansiert av dem (nytt krav fra 1. okt 2017). Se informasjon her.
 • Prosjektkoder fra andre finansieringskilder (eks EU og andre) er registrert på vitenskapelige arbeider (oppfordring, ikke krav).
 • Post-print versjonen (versjon etter fagfelle vurdering, før forlagets pdf-versjon) av det vitenskapelige arbeidet blir lastes opp i Cristin. Forlagets pdf-versjon kan lastes opp dersom det vitenskapelige arbeidet allerede er åpent tilgjengelig på internett (Gull Open Access eller frikjøpt hos utgiver). Bruk knappen "Last opp fulltekstdokument" ved registrering. Publikasjonen overføres med denne handlingen til NMBU Brage som er NMBUs institusjonelle vitenarkiv. 

MERK: Enkelte publikasjoner blir automatisk importert til Cristin fra databasene Scopus og NORA. Publikasjoner som ikke blir importert automatisk, må registreres manuelt.

Hva gjør Universitetsbiblioteket?

 • Gjennomgår og godkjenner vitenskapelige publikasjoner før de rapporteres. Dette gir uttelling i "tellekantsystemet" (publiseringsindikatoren) i form av publikasjonspoeng.
 • Undersøker embargo og rettigheter på alle vitenskapelige arbeider som er lastet opp i NMBU Brage før de publiseres på internet. Les mer her

Forfatteradresser

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet" eller "Norwegian University of Life Sciences" og fakultetsnavn ved NMBU ("Faculty of …") skal benyttes som forfatteradresse når forfatteren har utført arbeidet som ansatt eller student ved NMBU. Instituttnavn ("Department of …") eller senternavn kan brukes der det er aktuelt.

 • NMBU får ikke publikasjonspoeng for publikasjoner der forskeren ikke har oppgitt NMBU som adresse. Navn på enhet, institutt eller senter alene er IKKE tilstrekkelig adresse.

 • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, skal begge adressene registreres i Cristin-posten. Begge adressene vises etter personnavnet i listen over bidragsytere. Mer om bruk av forfatteradresser her.

Published 29. oktober 2014 - 14:52 - Updated 3. April 2018 - 14:32