Publisering - ABC

CRIStin

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter og kompetanseprofiler. Formålet med CRIStin er å forenkle og kvalitetssikre rapportering av forskingsresultater. 

Publisering - nivå 1 og 2 og publikasjonspoeng

Vitenskapelig publisering gir uttelling i form av publikasjonspoeng. NMBUs forskningsbaserte tildeling over statsbudsjettet avhenger av antall publikasjonspoeng. I utregning av publikasjonspoeng vektes vitenskapelige arbeider etter publiseringsform, nivå og forfatterandeler. 

Bruk av forfatteradresser på vitenskapelige arbeider

I departementets resultatbaserte budsjettmodell tildeles NMBU midler bl.a. i henhold til forfatterandeler på publikasjoner. 

Publisering og medforfatterskap

Forskeren skal respektere andre forskeres eller studenters bidrag og følge standarder for forfatterskap og samarbeid. Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med og følge retningslinjer for forfatterskap og medforfatterskap som er allment akseptert i det vitenskapelige miljøet.