Postdoktor

Vilkår ved ansettelse som postdoktor

Postdoktor er en åremålsstilling som skal rekruttere til videre karriere innen akademia. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat regulerer vilkår for ansettelse som postdoktor:

§ 1-2. Postdoktor

(1) Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for ansettelse.

(2) Bruk av stilling som postdoktor er begrenset til institusjoner som har rett til å tildele doktorgrad.

(3) Ved søknad om ansettelse i postdoktorstilling skal søkeren legge fram forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Forslaget skal også inneholde framdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

(4) Åremålsperioden skal være fra to til fire år. Ved ansettelse utover to år avgjør arbeidsgiver om den ansatte skal pålegges pliktarbeid i form av undervisningsarbeid og tilsvarende arbeid, og omfanget av eventuelt pliktarbeid.

(5) Det skal utarbeides plan for gjennomføring av prosjektet som ligger til grunn for ansettelse i postdoktorstilling. Planen skal inngå som del av eller vedlegg til arbeidskontrakt for åremålsansettelsen og skal omfatte prosjektbeskrivelse og framdriftsplan.

(6) Omfanget av eventuelt pliktarbeid må fastsettes i planen.

(7) Planen må inneholde opplysning om hvem som skal ha plikt til å følge opp den ansatte med faglig rådgivning. Både den som har ansvar for faglig rådgivning, og den ansatte har plikt til å melde fra til arbeidsgiver om manglende gjennomføring av planen.

(8) Ved ansettelse på innstegsvilkår gjelder ikke tredje til syvende ledd.

Utviklingsplan

Forskningsrådet krever at det skal leveres en utviklingsplan ved tilsetting i postdoktorstilling med midler fra Forskningsrådet. Utviklingsavtalen skal foreligge innen tre måneder etter tilsetting. 

Ved ansettelse i postdoktorstilling med finansiering fra andre kilder (KD rekrutteringsstilling, EU, annet) bør tilsvarende utviklingsavtale inngås. 

Regler og retningslinjer

Innstegsstillinger

Postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Førsteamanuensis og professor

Kurs og kompetanseutvikling

KURS: Ledelse av forskningsprosjekter

Grunnleggende innføring i prosjektledelse med vekt på forsknings­prosjektets egenart. Det gis nå tre-dagers kurs for postdoktorer og yngre forskere i november 2020. Kurset inkluderer også opplæring i hvordan du skal håndtere forskningsdata som genereres i prosjektet og utarbeidelse av datahåndteringsplaner (DMP). Les mer her.

KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for Læring og Lærerutdanning gjennomfører årlig kurs for vitenskapelig ansatte i Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400). Kurset er også åpent for ph.d.-kandidater og postdoktorer som har veiledningsansvar. Neste kurs har oppstart i feburar 2021. Ler mer her.

AKTIVITET: Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 - "Forskertalenter for bærekraft". Les mer her.

Andre kurs og aktiviteter ved NMBU

Les mer her.

Published 1. mars 2019 - 12:22 - Updated 14. januar 2021 - 9:57