Open Science

Open Science

Åpen tilgang til forskningsdata - Open Data

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige. Les mer om åpen tilgang til forskningsdata her.

openaccess

Åpen tilgang til publikasjoner - Open Access

Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til publikasjoner. Her finner du informasjon om Gull Open Access, Grønn Open Acess og Hybridpublisering, oversikt over Open Access-tidskrift/ publiseringskanaler, NMBUs OA publiseringsfond og OpenAIRE (Open Access i EU).

 

 

Arkiv

Brage - åpent vitenarkiv

All vitenskapelig publisering ved NMBU kan legges ut i det åpne vitenarkivet Brage NMBU. Brage NMBU driftes av Universitetsbiblioteket.