Open Science

Open Science

Open Science

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige. Les mer om Open Science her.

openaccess

Open Access

Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Her finner du informasjon om Gull Open Access (inklusive oversikt over OA-tidskrift/ publiseringskanaler), Grønn Open Acess og Hybridpublisering, og OpenAIRE (EU nettverk for Open Access politikk).

 

 

Støtte

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjonar ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om "Gull" Open Access publisering. Publikasjonsfondet har en ramme på 680 000 kr for 2017.

Arkiv

Brage - åpent vitenarkiv

All vitenskapelig publisering ved NMBU kan legges ut i det åpne vitenarkivet Brage NMBU. Brage NMBU driftes av Universitetsbiblioteket.