Lagring av forskningsdata

Forskningsdata

Lagring og deling av forskningsdata

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig produksjon eller som produseres i pågående prosjekter må lagres på en sikker måte i egne, nasjonale eller internasjonale arkiver. Les mer om policy og retningslinjer for lagring av forskningsdata.

Data

Nasjonale og internasjonale arkiv for lagring av forskningsdata

Data som genereres i pågående prosjekter eller som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon skal lagres i arkiver, enten sentralt ved egen institusjon (her: NMBU), i nasjonale eller internasjonale arkiver. Arkivene kan være åpne for alle fagdisipliner eller domenespesifikke. 

Datahandtering

Datahåndtering og databehandling

En datahåndteringsplan - DataManagementPlan (DMP) er et dokument som beskriver hvordan forskningsdata vil bli ivaretatt (lagring og deling) både i løpet av levetiden i et prosjekt og etterpå. Les mer om datahåndteringsplaner og hvordan få grunnleggende ferdigheter i databehandling gjennom Software carpentry.

sensitive data

Håndtering av sensitive forskningsdata

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata eller håndterer data som berøres av personvernloven. Les mer her.

Fair kort

FAIR-prinsippene

FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata må være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare.