Kurs og møter
Veilederforum

Veilederforum

Veilederforum er en møteplass for å dele erfaringer, formidle nyttig informasjon og å videreutvikle veilederrollen.

Veilederforum

Alle som veileder ph.d.-kandidater ved NMBU kan delta, både ferske og mer erfarne veiledere, og både interne og eksterne veiledere.

Tidligere års veilederforum:

Veilederforum 2015

Veilederforum 2014

Veilederforum 2013

Veilederforum 2012

Published 19. august 2015 - 9:55 - Updated 15. mars 2016 - 11:32