KURS: VU-PPUN200 Universitetspedagogikk for teknisk og administrativt personale

Om VU-PPUN200 Universitetspedagogikk for teknisk og administrativt personale

Hovedformålet med dette kurset er at deltakerne skal utvikle sitt syn på hva som ligger i undervisning og
læring. Deltakerne skal kunne legge til rette for og støtte studentenes læring, enten det er i klasserommet,
laboratoriet, verkstedet, klinikken, fjøset osv., ved å vurdere og velge hensiktsmessige mål, innhold og
metoder for undervisningen. Etter kurset skal deltakerne kunne bidra til å forbedre studiekvaliteten og
læringsmiljøet ved den enheten de er ansatt.

Det blir tatt opp maksimum 20 deltakere på kurset. Deltagelse må avklares med nærmeste leder.

Rektoratet ved NMBU har vedtatt at det enkelte fakultet selv må betale kursavgiften for de deltakere de
sender. Kursavgiften på kr 15.000 (per deltager) vil internfaktureres etter kursstart. Det skal ikke betales
semesteravgift i forbindelse med kurset.

Emnet er nå åpent for ph.d.-kandidater og postdoktorer

Fakultet for realfag og teknologi v/Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap inviterer ph.d.-
kandidater og post doc til å delta på kurs i universitetspedagogikk: VU-PPUN200. 

Mange ph.d.- kandidater og post doc bidrar aktivt i undervisning og veiledning ved universitetet. Det
inviteres derfor til at denne gruppen kan få muligheten til å heve undervisningskompetansen din. Selv om
kurset som utgangspunkt adresserer teknisk- og administrativt ansatte vil emnet ta for seg temaer som er
sentrale for ph.d.-kandidater og post docs i å fremme god undervisning og læring.

Pr januar 2022 er det fortsatt ledige plasser.

Plan for emnet

Kurset har oppstart 15. februar og vil bestå av tre samlinger. Den første samlingen er på fire dager og de
to neste på tre dager, til sammen ti arbeidsdager. I perioden mellom samlingene skal deltakerne utvikle sin
egen undervisning og skrive oppgaver. Den enkelte kan beregne ca. tre ukers innsats til oppgaveskriving
og utvikling av egen undervisning.

1. samling: 15. – 18. februar 2022: Hvilke mål og metoder kan benyttes i undervisning og læring?
2. samling: 4. – 6. april 2022: Hvilke teorier og prinsipper kan støtte undervisning?
3. samling: 16. – 18. november 2022: Hvordan følge opp læring underveis?

Published 2. February 2022 - 14:23 - Updated 2. February 2022 - 14:24