NMBU og Patentstyret samarbeidet

IPR er et av de viktigste strategiske virkemidlene for å styrke konkurranseevne, erobre nye markeder, skaffe nye samarbeidspartnere, beskytte mot kopiering og unngå inngrep. Et bevisst forhold til IPR er viktig for å kunne ta gode strategiske valg.  Formålet med samarbeidet er derfor å øke kompetansen om IPR innen relevante studie- og fagretninger ved NMBU, bidra til at studentene tilegner seg kunnskap så tidlig som mulig og samtidig bidra med veiledning for ph.d.-kandidater og NMBU-ansatte. I tillegg skal Patentstyret bidra med veiledning inn i prosjekter rettet mot næringslivet.

Patentstyret skal bidra med

  • Opplæring av studenter, forskere og undervisningspersonale, ph.d.-kandidater og administrativt ansatte
  • Kunnskap om og kompetanse innen IPR knyttet til forskningsresultater
  • Veiledning om patent-, varemerke- og designbeskyttelse og tilhørende søknadsprosesser
  • Øke tilgjengeligheten for spørsmål og veiledning ved å være regelmessig til stede på Universitetsbiblioteket
  • En mentortjeneste hvor teknologi- og kunnskapsbedrifter etablert av masterstudenter, ph.d.-kandidater og ansatte kobles med kompetansepersoner i Patentstyret

Arrangementer og aktiviteter

  • Fast tilstedeværelse ved biblioteket - Generell veiledning for studenter, forskere og undervisningspersonale, ph.d.-kandidater og administrativt ansatte
  • Kunnskapsfrokost i februar 2022 - tema «Intro til IPR» (tentativt)

Mer informasjon kommer.

Published 26. oktober 2021 - 13:20 - Updated 6. desember 2021 - 14:08