KURS: Forskerens egen utvikling

Om emnet Forskerens egen utvikling

Målet er at deltakerne skal bli bevisst hvilke krefter og konflikter som kan gjøre seg gjeldende i slike forløp - Hvordan arbeide med forskning når en møter motstand? Deltakerne skal se hvordan de kan finne inspirasjon til å overkomme dilemmaer. Og de skal erverve seg et språk til å kunne kommunisere med andre om de viderverdigheter en kan komme ut for i utviklingsprosesser.

Studiepoeng: 10

Kursansvarlig og kontaktperson: Knut Omholt 

Kursbeskrivelse: Norsk, english

Språket i samlingene er norsk. Essayet kan skrives på engelsk.

Tid og sted:

Tid: Samlinger 21.-24. mars 2022 og 20.-21. juni 2022. Skriving av essay i mellomperioden.

Sted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

 

 

Meld din interesse ved å sende en mail til knut.omholt@nmbu.no (med navn, institusjon og tema for Ph.d.-studiet)

 

Published 29. september 2021 - 14:08 - Updated 2. February 2022 - 14:30