KURS: PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte

Les mer om emnet her: https://www.nmbu.no/emne/PPUN400 

Emneansvarlig:

Knut Omholt

Medvirkende:

Linda Helén Godager, Michael Kirby Moulton, Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Sigrid Marie Gjøtterud

Studiepoeng:

10

Ansvarlig fakultet:

Fakultet for realfag og teknologi

Frekvens:

Årlig
 

Begrensning antall plasser:

24

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning i høstparallellen og vårparallellen.

Fortrinnsrett:

Nytilsatte, faste vitenskapelige med undervisningsplikt ved NMBU.
Published 27. september 2021 - 11:38 - Updated 27. september 2021 - 11:38