NOVA-nettverket

For kursholdere

NOVA-nettverket gir undervisere muligheten til å organisere ph.d.-emner av høy kvalitet i samarbeid med kolleger ved de andre deltakende universitetene og andre internasjonale universiteter/ organisasjoner. 

Alle emner som organisrerer av NMBU ansatte må annonseres på NOVA-nettverkets hjemmesider i tillegg til nmbu.no.

For å påmelde kurset til NOVA-nettverket send en e-post til nova@slu.se med følgende opplysninger:

  • navn på emnet og antall ECTS
  • en kort beskrivelse av kurset
  • en lenke til pensum og evt. annen relevant informasjon
  • dato for kurset (start- og sluttdato) og sted
  • hvordan søker man

Interne midler til gjennomføring av emner

NMBU har noen interne midler for å støtte gjennomføring av NOVA-emner. Hvert emne støttes med 100 000 kr. For 2022 er det tilgjengelig 500 000 kr. 

Budsjett:

Det kan søkes om utgifter til følgende post:

  • timebruk for kursholder(e)
  • reiseutgifer for eksterne forelesere
  • leie av kurslokaler

Søknad om støtte gjøres ved å sende inn nettskjema: https://nettskjema.no/a/nova  

For kursdeltakere

Kursdeltakelse er uten kostnader for ph.d.-kandidater og spesialistkandidater fra universiteter som er i NOVA nettverket. Reise og overnatting er imidlertid vanligvis ikke dekket.

Eksterne nettsider om NOVA-nettverket

Les mer om NOVA-nettverket på nettsiden (engelsk nettside).

NOVA

Foto
NOVA

Published 3. mai 2021 - 13:35 - Updated 29. juni 2022 - 14:26