KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for Læring og Lærerutdanning gjennomfører årlig kurs for vitenskapelig ansatte i Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400). Kurset er også åpent for ph.d.-kandidater og postdoktorer som har veiledningsansvar. Neste kurs har oppstart i feburar 2021.

KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

Emnets innhold:

Veiledningspedagogiske teorier, grunnprinsipper og modeller. Veiledning i fag og vitenskapelige metoder. Rammebetingelser for veiledning av master- og PhD-studenter (ved NMBU). Relasjonelle aspekter ved veiledningen. Den vanskelige veiledningen. Interkulturell veiledning. Etiske perspektiver på veiledning knyttet til relasjon, prosess og produkt.

Les mer om emnet her:

https://www.nmbu.no/emne/PPVE400?studieaar=2020

 

Published 22. juni 2020 - 14:24 - Updated 22. juni 2020 - 14:28