KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

Emnets innhold:

  • Veiledningspedagogiske teorier, grunnprinsipper og modeller. 
  • Veiledning i fag og vitenskapelige metoder. 
  • Rammebetingelser for veiledning av master- og PhD-studenter (ved NMBU). 
  • Relasjonelle aspekter ved veiledningen. 
  • Den vanskelige veiledningen. 
  • Interkulturell veiledning. 
  • Etiske perspektiver på veiledning knyttet til relasjon, prosess og produkt.
  • Datahåndtering 

Krav:

Deltakere må ha gjennomført basiskurset i universitetspedagogikk.

Les mer om emnet her:

https://www.nmbu.no/fakultet/realtek/om/seksjoner/sll/utdanning/veiledningspedagogikk/ansatte

https://www.nmbu.no/emne/PPVE400?studieaar=2020

Påmelding til kurs

Published 22. juni 2020 - 14:24 - Updated 2. February 2022 - 14:23