KURS: Ledelse av forskningsprosjekter (3 dager)

Formål

 • Å gi deltakerne innsikt i hvordan forskingsprosjekter planlegges, organiseres, styres og ledes.
  • For å kunne utarbeide gode planer for egne prosjekter.
  • For å kunne gi kompetent prosjektfaglig veiledning og støtte i andre prosjekter.
 • Å utarbeide nødvendige plandokumenter for forskningsprosjekter som deltakerne er eller skal i gang med, eller for et relevant case.
 • Å bidra til teamutvikling, og å sikre god forankring og forståelse for prosjektplanen hos alle involverte i prosjektet.

I løpet av kurset utarbeider deltakerne planverk for sitt eget, aktuelle forskningsprosjekt.

De som ikke har eget prosjekt, vil delta i gruppearbeid sammen med andre deltakere. Eller de kan velge å arbeide med et utlevert, relevant case.

Målgruppe

Kurset er primært rettet mot postdoktorer, men er også åpent for yngre forskere. Det er en forutsetning at deltakeren er ansatt ved NMBU i mer enn 80% stilling.

Kursinnhold

Kurset består av to samlinger på to pluss én dag. Arbeidsformen veksler mellom:

 • Forelesninger om prosjektfaglige temaer
 • Gruppearbeid basert på deltakernes arbeid med eget prosjekt, og med veiledning fra kursinstruktør
 • Plenumspresentasjoner og –diskusjoner
 • Innleveringer etter hver av de to samlingene

Dag 1 kl 0900-1600

 • Om prosjekter: Avgrensning, struktur og begrepsapparat.
 • Hva særpreger forskningsprosjekter?
 • Fallgruver i prosjektarbeidet.
 • Om mål og målformuleringer. Mål på ulike nivåer i forskningsprosjektet.
 • Prosjektets mandat

Dag 2 kl 0900-1600

 • Om framdriftsplanlegging og milepæler.
 • Om organisering av forskningsprosjekter – Rolleforståelse, interessenter og ansvar.
 • Realistisk tidsplanlegging: Ressursfristilling – tidstyver i prosjektarbeidet.

Dag 3 kl 0900-1530

 • Lederskap, teamutvikling og samarbeid i prosjektene.
 • Prosjektlederens ansvar og oppgaver i forskningsprosjektet.
 • Om rapportering, oppfølging og lederskap i prosjektet.

Lunsj er inkludert alle dager.

Published 8. juni 2020 - 13:24 - Updated 16. mai 2022 - 13:51