KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

Forskningsdata som genereres i prosjekter skal lagres og arkiveres på en sikker måte og i henhold til NMBUs retningslinjer for håndtering av forskningsdata, nasjonale og internasjonale retningslinjer og lover. Forskningsdata skal også tilgjengeliggjøres for gjenbruk der det er mulig. NMBU, EU og Forskningsrådet krever at alle forskningsprosjekter har en datahåndteringsplan.

Målgruppe

Masterstudenter, forskere (ph.d.-kandidater, post docs, forskere, førsteamanuensis, professor) og forskerstøtte (forskningsadminstrasjon, bibliotek, IT m.m). Kurset holdes på norsk eller engelsk (på forespørsel).

Tid og sted

 • Kommer.
 • Fysisk tilstedeværelse primært, men kurset vil også kunne følges digitalt. 

Læringsmål

I dette kurset lærer du mer om

 • Retningslinjer og ansvarsfordeling ved institusjonen.
 • Personvern i forskning, meldeplikt, GDPR og personvernombudet. 
 • Lagring, arkivering og gjenbruk av forskningsdata.
 • Datahåndteringsplaner (DMP)

Kunnskap og forståelse

 • Ha grunnleggende kunnskap om datahåndtering, inkludert lagring, arkivering og deling/ gjenbruk av data
 • Ha grunnleggende kunnskap om personvern i forskning og håndtering av personsensitive data
 • Ha grunnleggende kunnskap personvernlovgiving og konsekvenser for forskning og utvikling 
 • Ha overordnet kunnskap om ansvarsfordeling ved egen institusjon
 • Ha overordnet kunnskap om informasjonssikkerhet

Ferdigheter

 • Være i stand til å finne og bruke datahåndteringsverktøy og å veilede andre om datahåndtering
 • Være i stand til å finne og bruke lagringsverktøy og systemer
 • Være i stand til å finne og bruke arkiveringstjeneste
 • Være i stand til å veilede andre om grunnleggende lovverk og retningslinjer for datahåndtering, etiske retningslinjer for forskning
 • Være i stand til å finne og bruke regelverk for håndtering av personsensitive data

Kursinnhold

Kurset består av foredrag, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling. Egen PC bør medbringes.

Program (ca. 5 timer)

 

30 min

Innledning om håndtering av forskningsdata ved NMBU ved Solveig Fossum-Raunehaug, NMBU Forskningsavdelingen

60 min Forelesning: Datahåndtering og datahåndteringsplaner. Hva er det og ‘what’s in it for me’?  Norsk senter for forskningsdata (NSD)
30 min

Lunsj

60 min

Forelesning: Personvern i forskning ved Norsk senter for forskningsdata (NSD)

15 min

Pause

30 min

Gjennomgang av NSDs datahåndteringsplan (DMP+) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD)

15 min

Pause

30-60 min

Praktiske gruppe oppgaver ved Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Krav til forkunnskap

Ingen

Published 20. november 2018 - 15:01 - Updated 15. mars 2022 - 8:12