KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset lærer du mer om sikker håndtering av forskningsdata og utvikling av datahåndteringsplaner. EU og Forskningsrådet krever datahåndteringsplaner i prosjekter som de finansierer. Dersom du ønsker kunnskap om håndtering av forskningsdata med personopplysninger må du melde deg på kurset som går over en hel dag.

Målgruppe

Masterstudenter, forskere (ph.d.-kandidater, post docs, forskere, førsteamanuensis, professor) og forskerstøtte (forskningsadminstrasjon, bibliotek, IT m.m).

Tid og sted 

Det settes opp 2 kurs i semesteret, kurset er på 3 timer (ett på engelsk og ett på norsk)

Kurset vil også kunne følges digitalt. Lenke vil sendes ut til påmeldte deltakere per e-post 2 dager før kursdagen.

Læringsmål

  • Grunnleggende kunnskap om datahåndtering, inkludert lagring, arkivering og deling/ gjenbruk av data.

Ferdigheter

  • Være i stand til å finne og fylle inn en datahåndteringsplan
  • Være i stand til å veilede andre i å fylle inn en datahåndteringsplan
  • Være i stand til å finne og bruke lagrins- og arkiveringstjenester. Både nasjonale og internasjonale
  • Være i stand til å finne, bruke og formidle kunnskap om regelverk for håndtering av forskningsdata 

Kursinnhold

Foredrag, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling. Egen PC bør medbringes.

Program (3 timer)

 

30 min

Innledning om håndtering av forskningsdata ved NMBU ved Solveig Fossum-Raunehaug, NMBU Forskningsavdelingen

60 min Forelesning: Datahåndtering og datahåndteringsplaner. Hva er det og ‘what’s in it for me’? Ved Norsk senter for forskningsdata (NSD)
30 min

Gjennomgang av NSDs datahåndteringsplan (DMP+) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD)

30-45 min

Praktiske gruppe oppgaver relatert til datahåndtering og håndtering av persondata ved Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Krav til forkunnskap

Ingen

Published 20. november 2018 - 14:49 - Updated 9. november 2021 - 8:42