KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det er satt opp 2 kurs 27. oktober 2020 (ett på engelsk og ett på norsk).  Information in English.

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset lærer du mer om sikker håndtering av forskningsdata og utvikling av datahåndteringsplaner. EU og Forskningsrådet krever datahåndteringsplaner i prosjekter som de finansierer. Dersom du ønsker kunnskap om håndtering av forskningsdata med personopplysninger må du melde deg på kurset som går over en hel dag.

Kurs holdes på norsk og engelsk

  • 27. oktober kl 0830-1130 (norsk)
  • 27. oktober kl 1200-1500 (engelsk)

Målgruppe

Masterstudenter, forskere (ph.d.-kandidater, post docs, forskere, førsteamanuensis, professor) og forskerstøtte (forskningsadminstrasjon, bibliotek, IT m.m).

Kursinnhold

Foredrag, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling. Egen PC bør medbringes.

Program (3 timer)

 

30 min

Innledning om håndtering av forskningsdata ved NMBU ved Solveig Fossum-Raunehaug, NMBU Forskningsavdelingen

60 min Forelesning: Datahåndtering og datahåndteringsplaner. Hva er det og ‘what’s in it for me’? Ved Gry Henriksen, NSD
30 min

Gjennomgang av NSDs datahåndteringsplan (DMP+) ved Gry Henriksen, NSD

30-45 min

Praktiske gruppe oppgaver relatert til datahåndtering og håndtering av persondata ved Gry Henriksen, NSD


Kunnskap og forståelse

Læringsmål

  • Grunnleggende kunnskap om datahåndtering, inkludert lagring, arkivering og deling/ gjenbruk av data.

Ferdigheter

  • Være i stand til å finne og fylle inn en datahåndteringsplan
  • Være i stand til å veilede andre i å fylle inn en datahåndteringsplan
  • Være i stand til å finne og bruke lagrins- og arkiveringstjenester. Både nasjonale og internasjonale
  • Være i stand til å finne, bruke og formidle kunnskap om regelverk for håndtering av forskningsdata 

Krav til forkunnskap

Ingen

 

Published 20. november 2018 - 14:49 - Updated 23. juni 2020 - 8:13