Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

  • Statistikk
    Foto
    Shutterstock

What is statistics? What can we use it for? How can I analyze my data? This course is for those requiring introduction or repetition of basic statistics. Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette kurset er for deg som ønsker en innføring i eller en repetisjon av de mest grunnleggende deler av statistikkfaget. Les mer informasjon her.

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

Published 31. oktober 2016 - 18:09 - Updated 14. november 2019 - 11:12