Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

NMBU setter jevnlig opp Lederutviklingsprogram i forsknings- og utdanningsledelse. Det overordnede målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen.

Programmet varer over ca. ett år og består av en ½-dags oppstartssamling, samt tre 2-dagers samlinger «ute av huset».

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

Målgruppe

Faglige ledere som for eksempel; seksjonsledere, faggruppeledere, ledere av større prosjekter (OBS. dette er ikke et praktisk kurs i prosjektledelse), instituttledere, programrådsledere, ledere av undervisningsutvalg og forskningsutvalg.  

Kontaktperson er POA v/Hege Amsen

For mer informasjon om kurstilbud, se her

Published 3. januar 2017 - 14:19 - Updated 14. november 2019 - 11:07