KURS: Ledelse av ph.d.-prosjekter (IND400) (3 dager)

Formål

IND400 er et tre-dagers kurs i prosjektledelse hvor du lærer å lede ditt eget ph.d.-prosjekt. Kurset gir deg innsikt i hvordan prosjektet bør planlegges, organiseres, styres og ledes. Kurset inkluderer også opplæring i hvordan du skal håndtere forskningsdata som genereres i prosjektet og utarbeidelse av datahåndteringsplaner (DMP).

Målgruppe

Kurset er rettet mot ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater som er i første halvdel av utdanningen. Ph.d.-kandidater må ha opptak ved ett av NMBUs ph.d.-programmer. Dersom det er flere påmeldinger enn antall plasser vil det foretas en prioritering. 

Kursinnhold

Kurset består av to samlinger på to pluss én dag. Arbeidsformen veksler mellom:

 • Forelesninger om prosjektfaglige temaer
 • Gruppearbeid basert på deltakernes arbeid med eget prosjekt, og med veiledning fra kursinstruktør
 • Plenumspresentasjoner og –diskusjoner
 • Innleveringer etter hver av de to samlingene

Dag 1 kl 0900-1600

 • Om prosjekter: Avgrensning, struktur og begrepsapparat.
 • Hva særpreger forskningsprosjekter?
 • Fallgruver i prosjektarbeidet.
 • Om mål og målformuleringer. Mål på ulike nivåer i forskningsprosjektet.

Dag 2 kl 0900-1600

 • Om organisering av forskningsprosjekter – Rolleforståelse, interessenter og ansvar.
 • Realistisk tidsplanlegging: Ressursfristilling – tidstyver i prosjektarbeidet.
 • Om usikkerhet i prosjektene: Risiko og muligheter.
 • Prosjektlederens ansvar og oppgaver i forskningsprosjektet.

Dag 3 kl 0900-1600

 • Teamutvikling og samarbeid i prosjektene.
 • Om rapportering, oppfølging og lederskap i prosjektet.

Lunsj er inkludert alle dager.

Læringsmål

 • Å gi deltakerne innsikt i hvordan forskingsprosjekter planlegges, organiseres, styres og ledes.
 • Å utarbeide nødvendige plandokumenter for forskningsprosjekter som deltakerne er eller skal i gang med.
 • Å bidra til teamutvikling, og å sikre god forankring og forståelse for prosjektplanen hos alle involverte i prosjektet.

I løpet av kurset utarbeider deltakerne planverk for sitt eget, aktuelle forskningsprosjekt. Deltakerne får også en fyldig prosjektfaglig kursdokumentasjon.

Vurderingsordning

Eksamen er en innlevering i form av hjemmeeksamen som karaktersettes og alene gir endelig sluttkarakter. Eksamen vurderes bestått/ikke bestått. Bestått obligatorisk innlevering er en forutsetning for å få lov til å ta eksamen i kurset.

Emnebeskrivelse

Emnebeskrivelsen for IND400 kommer her.

Dokumentasjon på kursgjennomføring

Bestått kurs gir 2 studiepoeng (ECTS). Karakterutskrift bestilles ev. via Studentweb. Fakultetet avgjør om IND400 blir godkjent som et tellende kurs i opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen.

Published 9. oktober 2015 - 12:45 - Updated 16. mai 2022 - 13:50