Kurs: Akademisk skriving for ph.d.-kandidater (3 dager)

Målgruppe

Ph.d.-kandidater. Deltakerne må være registrert på et av NMBUs ph.d.-program eller ved andre norske universiteter.

Kursinnhold

Et tredagers kurs som dekker grunnleggende kunnskaper i akademisk skriving for både de samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagområdene. Hver kursdag innehar forelesninger og peer review øvelser.

Læringsmål

Å hjelpe ph.d.-kandidater til å utvikle skriveferdigheter for vitenskapelige publikasjoner gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser.

Dag 1  Cohesion - how to make your writing flow

Dag 2  Clarity - how to make your writing clear

Dag 3  Concision - how to make your writing tight

Krav til forkunnskap

Ingen

Studiepoeng

0 ECTS

Forberedende arbeid

Alle deltakere må ha en kopi av et skriftlig faglig utkast lett tilgjengelig. Utkastet kan være på et hvilket som helst tidspunkt i skriveprosessen.

Kurslitteratur

W. Strunk & E.B. White, The Elements of Style. Tilgjengelig på nettet: http://www.bartleby.com/141/

Faglig ansvarlig

Førstelektor William Warner, LANDSAM Noragric

 

Published 22. januar 2015 - 13:32 - Updated 21. januar 2019 - 14:46