Kurs og møter

Ph.d.-emne: Forskerens egen utvikling

Ph.d.-emne: Forskerens egen utvikling

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap tilbyr i mars og i juni 2022 ph.d.-emnet Forskerens egen utvikling.

Interne kurs og arrangement for EU-finansiert forskning

Interne kurs og arrangement for EU-finansiert forskning

NMBU arrangerer regelmessig ulike informasjonsmøter, kurs og seminarer knyttet til ulike programtyper, utvikling av EU-søknader og -prosjekter. Her finner du en oversikt over hvilke kurs som er planlagt. 

KURS: Ledelse av forskningsprosjekter

KURS: Ledelse av forskningsprosjekter

Grunnleggende innføring i prosjektledelse med vekt på forsknings­prosjektets egenart. Det gis nå tre-dagers kurs for postdoktorer og yngre forskere 23. og 24. november (samling 1) og 30. november (samling 2) 2021. Artikkelen gir informasjon om kursinnhold og påmelding.

KURS: Ledelse av ph.d.-prosjekter (ny kode: IND400, tidligere FORN400), 2 ECTS (3 dager)

KURS: Ledelse av ph.d.-prosjekter (ny kode: IND400, tidligere FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Lær hvordan du best leder ditt ph.d.-prosjekt. Kurset i prosjektledelse (IND400) er for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater. Bestått kurs gir 2 studiepoeng (ECTS). Kurset vil gjennomføres i 15.-16. november og 29. november 2021. Information in English.

 

KURS: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

KURS: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Det tilbys heldagskurs i presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater, postdoktorer og for vitenskapelig ansatte på NMBU. Kursdatoer:  20. oktober 2021.  Information in English.

 

WEBINAR: Academic writing for PhD candidates, post docs and supervisors

WEBINAR: Academic writing for PhD candidates, post docs and supervisors

Find dates for the webinars in the article below, or go to the Writing Centre Calendar to read about the webinars.
Register and join online!

KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for Læring og Lærerutdanning gjennomfører årlig kurs for vitenskapelig ansatte i Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400). Les mer informasjon i artikkelen.

KURS: PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte

KURS: PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte

Emnet tar opp sentrale læringsteorier knyttet til undervisning på høyskole-/universitetsnivå. Kurset er i stor grad erfaringsbasert, og kunnskapen blir prøvd ut i handling, ved at deltakerne selv legger opp og gjennomfører egen undervisning, under veiledning av hverandre og av lærerne.

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det er satt opp 2 kurs 27. oktober 2021, kurset er på 3 timer (ett på engelsk og ett på norsk).  Information in English.

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

Kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan håndtere forskningsdata med personopplysninger. I tillegg får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Dato for kurs høst 2021: 28. oktober. Information in English.

COURSE: Life Science data management

COURSE: Life Science data management

ELIXIR Norway, Digital Life Norway and NMBU Research Support Office are organising a Data Management Plan (DMP) workshop at NMBU 9 and 10 March 2021. The intended audience are researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) working within the life sciences field.  

E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

Lær mer om sikker lagring av forskningsdata underveis i et forskningsprosjekt samt arkivering og eventuell tilgjengeliggjøring ved prosjektslutt eller ved publisering i dette Canvaskurset.

NOVA-nettverket

NOVA-nettverket

NOVA er et nordisk universitetsnettverk som setter fokus på de store globale utfordringene. Universitetene samarbeider om å tilby doktorgradskurs av høy kvalitet innen fag relatert til landbruks-, skogbruks- og veterinærvitenskap. I tillegg støtter NOVA ph.d.-kandidater, spesialistkandidater innen veterinærmedisin og forskere i å bygge internasjonale forskningsnettverk.

SERVICE: Learn to use "Oria" and "EndNote"

SERVICE: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Learn effective and safe literature searching and how to use a reference tool to cite correctly. Find a course in the University Library course calendar. Check out the Library homepage for all services.

SERVICE: The Career Centre

SERVICE: The Career Centre

Finalizing your PhD education means that you soon will be applying for jobs. You will need to get inspired on how the approach the job market in Norway, some of you also outside academia. 

Information for new PhD candidates

Information for new PhD candidates

This web page provides information that may be of use for new NMBU PhD candidates. Meetings and seminars for PhD candidates who have just started their education will be organised on faculty level.

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

NMBU setter jevnlig opp Lederutviklingsprogram i forsknings- og utdanningsledelse. Det overordnede målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen.

Programmet varer over ca. ett år og består av en ½-dags oppstartssamling, samt tre 2-dagers samlinger «ute av huset».

COURSE: Basic statistics (MOOC)

COURSE: Basic statistics (MOOC)

What is statistics? What can we use it for? How can I analyze my data? This course is for those requiring introduction or repetition of basic statistics. Read more here.