Kurs og møter

Møte

Information meeting for new PhD candidates 2 March 2017 at 09:00-12:00

Department of  Research, innovation and external cooperation invited new PhD candidates to an information meeting for new PhD candidates. We encouraged all new PhD candidates and their supervisors to make room for this meeting in their calendars as the meeting content will answer a lot of the questions at an early stage. The full article text shows the content of the meeting.

Akademisk skriving

Kurs i akademisk skriving / Academic writing course for PhD candidates

Grunnleggende innføring i akademisk skriving for både de samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagområdene. Neste kurs: mai/juni 2017. Information in English

Prosjekt

Prosjektledelse for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater, 2 ECTS (FORN400)

Kurs i prosjektledelse med vekt på forsknings­prosjektets egenart den 6-7. og 20. mars 2017 (FORN400). Det gis 2 studiepoeng (ECTS). Påmeldingsfrist via Studentweb 13. feb. 2017. Les mer informasjon her. 

presentasjon

Kurs i presentasjonsteknikk 2017

Det er satt opp kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater på NMBU for 2017. Kurset varer en hel dag og inkluderer en lett lunsj. Course details in English.

Datoer

  • 22. mars holdes på norsk
  • 29. mars holdes på engelsk
  • 5. april holdes på engelsk
  • 18. september på engelsk
  • 20. september på engelsk

NOVA Master's Course Nordic Zoo, Wildlife and Conservation Medicine

Summer courses in Breeding and Genetics

2 NOVA courses to be held in Denmark and Norway during summer/fall 2017, and a 3rd course organized in Denmark jointly by AU and NMBU.

shutterstock_142445425

Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette er spørsmål som du kommer nærmere et svar på etter å ha tatt dette kurset. 

Mus

Course in Laboratory Animal Science for Research Workers, 6 ETCS

This course is aimed at research workers performing experiments on animals. The structure of the course is based upon FELASA C requirements, and is mandatory for many research workers. Read more here.

Eu

Kurs i utvikling av søknader (EU)

Kursene arrangeres årlig, tidspunkt kan variere. 

The courses are held annually, timing can vary.

Kristtorn

Veilederkurs ved NMBU

Det ble arrangert et Veilederkurs ved NMBU i november 2016. Kurset var en pilot og er en del av NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning. Det vil arrangeres veilederkurs også i 2017. 

Veileder

Veilederforum

Veilederforum ble gjennomført ved tidligere UMB og NMBU i 2015 og var en møteplass for å dele erfaringer, formidle nyttig informasjon og å videreutvikle veilederrollen. Her finner du informasjon og nyttig materiell fra tidligere Veilederforum (2012-2015).

shutterstock_298778966

NMBU finansieringsdagen 2016 - 19 og 20. september

NMBU har økt eksternfinansiering av forskning og innovasjon som et mål. Forsknings- og innovasjonsavdelingen vil i den forbindelse arrangere en årlig finansieringsdag med aktuelle spørsmål og problemstillinger knyttet til ekstern finansiering av forsknings-, innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter.  

Ledelse

Program for faglig ledelse - forskning og utdanning

Lederutviklingsprogram for forsknings- og utdanningsledelse ved NMBU. Som deltaker på programmet kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forsknings- og utdanningsmiljø.