Kurs og møter

Service: Academic writing services for PhD candidates

Service: Academic writing services for PhD candidates

The NMBU Writing Centre offers academic writing services for PhD candidates; One-on-one consultations, silent writing labs, peer review sessions and academic writing workshops. Read more in the full article.

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (3 timer)

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (3 timer)

I dette kurset får deltakerne kunnskap om hvordan man fyller ut en datahåndteringsplaner og hvorfor dette en en lur ting å gjøre. I tillegg får deltakerne kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan data kan deles med andre. Neste kurs er 26. mars. Det varer i 3 timers og foregår på campus Ås. Kursene krever ingen forkunnskaper og er åpne for studenter og ansatte. Mer informasjon om kurs i artikkelen.

How to handle Reseach Data and prepare a Data Management Plan (DMP). Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (1 dag)

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (1 dag)

I dette kurset får deltakerne kunnskap om hvordan man fyller ut en datahåndteringsplaner og hvorfor dette en en lur ting å gjøre. I tillegg får deltakerne kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan data kan deles med andre. Dette kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan man skal håndtere forskningsdata som inneholder personopplysninger. Neste kurs er 25. mars. Det varer i 6 timer og foregår på campus Ås. Kursene krever ingen forkunnskaper og er åpne for studenter og ansatte. Mer informasjon om kurs i artikkelen.

How to handle Reseach Data and prepare a Data Management Plan (DMP). Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Kurs: Ledelse av ph.d.-prosjekter (FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Kurs: Ledelse av ph.d.-prosjekter (FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Lær hvordan du best leder ditt ph.d.-prosjekt. Kurset i prosjektledelse (FORN400) er for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater. Det gis 2 studiepoeng (ECTS). Neste kurs kommer 4.-5. april, og 26. april 2019. Påmelding via Studentweb. Information in English.

 

Kurs: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Kurs: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Det er satt opp kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater og for vitenskapelig ansatte på NMBU gjennom året. Mer informasjon i artikkelen. Information in English.

 

Service: Information meeting for new PhD candidates, 7 March 2019

Service: Information meeting for new PhD candidates, 7 March 2019

All new PhD candidates and their supervisors are encouraged to join the information meeting, by registration. The meeting will answer many questions related to the PhD education at NMBU. The full article text shows the content of the meeting.

Seminar: How to cope with stress

Seminar: How to cope with stress

Learn how to cope with stress, strengthen your self-esteem and stay focused with scientifically recognized methods. Join us on Wednesday 7th or Wednesday 28th of November 2018.

Service: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Service: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Learn effective and safe literature searching and how to use a reference tool to cite correctly. Find a course in the University Library course calendar. Check out the Library homepage for all services.

Kurs: Industrieller rettigheter (INN410), 5 ECTS (150 timer)

Kurs: Industrieller rettigheter (INN410), 5 ECTS (150 timer)

Innovasjon og kommersialisering for ph.d.-kandidater innen alle fagområder. Her lærer du mer om industrielle rettigheter i innovasjonsprosessen. Neste kurs kommer i januarblokka 2019. Les mer her.

Innovation and commercialisation for PhD candidates within all diciplines. This is where you may learn more about the role of industrial rights in the process of innovation. Next course will be in January 2019.

 

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

NMBU setter jevnlig opp Lederutviklingsprogram i forsknings- og utdanningsledelse. Det overordnede målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen.

Programmet varer over ca. ett år og består av en ½-dags oppstartssamling, samt tre 2-dagers samlinger «ute av huset».

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

What is statistics? What can we use it for? How can I analyze my data? This course is for those requiring introduction or repetition of basic statistics. Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette kurset er for deg som ønsker en innføring i eller en repetisjon av de mest grunnleggende deler av statistikkfaget. Les mer informasjon her.

Service: The Career Centre

Service: The Career Centre

Finalizing your PhD education means that you soon will be applying for jobs. You will need to get inspired on how the approach the job market in Norway, some of you also outside academia. 

Kurs: Prosjektledelse for ph.d.-veiledere (1 dag)

Kurs: Prosjektledelse for ph.d.-veiledere (1 dag)

1-dags kurs for ph.d.-veiledere med fokus på styring og ledelse av forsknings- og ph.d.-prosjekt ble holdt 10. desember 2018. Kurset inkluderer kort innføring i NMBUs regelverk knyttet til Forskerutdanningen, opplæring i hvordan du skal håndtere forskningsdata som genereres i prosjektet og utarbeidelse av datahåndteringsplaner (DMP). 

Project Management for PhD supervisors. The information text and the course will be in Norwegian.

Kurs: Akademisk skriving for ph.d.-kandidater (3 dager)

Kurs: Akademisk skriving for ph.d.-kandidater (3 dager)

Grunnleggende innføring i akademisk skriving for både de samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagområdene. Information in English.