Kurs og møter

Datahandtering

Kurs: Datahåndtering (inkl. persondata) og datahåndteringsplaner (6,5 timer)

Dette er et innføringskurs som skal gi deltakerne kunnskap om datahåndtering inkl. personsensitive data, datahåndteringsplaner, nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer. Nytt kurs 25. sept 2018. Mer informasjon i artikkelen.

Datahandtering

Kurs: Datahåndtering og datahåndteringsplaner (3,5 timer)

Dette er et innføringskurs og skal gi deltakerne kunnskap om datahåndtering, datahåndteringsplaner, nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer. To nye kurs 26. sept 2018. Mer informasjon i artikkelen.

Prosjekt

Kurs: Prosjektledelse (FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Kurs i prosjektledelse (FORN400) for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater. Det gis 2 studiepoeng (ECTS). Neste kurs kommer 29-30. oktober og 15. november 2018. Påmelding via Studentweb. Information in English.

Kompetansesenteret for innovasjon kan gi råd om mulig kommersialisering av forskning.

Kurs: Industrieller rettigheter (INN410), 5 ECTS (150 timer)

Innovasjon og kommersialisering for ph.d.-kandidater innen alle fagområder. Her lærer du mer om industrielle rettigheters rolle i innovasjonsprosessen. Neste kurs kommer i januarblokka 2019. Les mer her.

Prosjekt

Kurs: Prosjektledelse for ph.d.-veiledere (1 dag)

Kurs for ph.d.-veiledere med fokus på styring og ledelse av forsknings- og ph.d.-prosjekt. Kurset varer en hel dag og inkluderer en lett lunsj. Neste kurs er 25. oktober 2018.

presentasjon

Kurs: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Det er satt opp kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater og for vitenskapelig ansatte på NMBU gjennom året. Mer informasjon i artikkelen. Information in English.

Akademisk skriving

Kurs: Akademisk skriving for ph.d.-kandidater (4 dager)

Grunnleggende innføring i akademisk skriving for både de samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagområdene. Mer informasjon i artikkelen. Information in English.

Ledelse

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

Lederutviklingsprogram for forsknings- og utdanningsledelse ved NMBU. Som deltaker på programmet kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forsknings- og utdanningsmiljø. Programmet varer over ett år og består av fire 2-dagers samlinger.

shutterstock_142445425

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette kurset er for deg som ønsker en innføring i eller en repetisjon av de mest grunnleggende deler av statistikkfaget. Les mer informasjon her.

Skrivesenter

Service: Academic writing for PhD candidates

The NMBU Writing Centre offers academic writing services for PhD candidates. Read more about the services in the full article.

Møte

Service: Information meeting for new PhD candidates

All new PhD candidates and their supervisors are encouraged to join the information meeting. The meeting will answer many questions related to the PhD education at NMBU. Date: 27 Sept 2018 at 09:00-12:00.