Kurs og møter

New initiative: PhD writers' workshops, spring 2019

New initiative: PhD writers' workshops, spring 2019

As a recently started PhD you might think that the academic writing is something that can wait until later, but writing academic texts is both mindcraft and handcraft. You need to learn and to train your skills.

By joining one of these "Early start" workshops, you will get valuable help to jump into the process of building necessary academic writing skills. 

Service: Academic writing services for PhD candidates

Service: Academic writing services for PhD candidates

The NMBU Writing Centre offers academic writing services for PhD candidates; One-on-one consultations, silent writing labs, peer review sessions and academic writing workshops. Read more in the full article.

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (3 timer)

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Tidspunkt for kommende kurs er foreløpig ikke bestemt. Mer informasjon om tidligere kurs i artikkelen.

How to handle Reseach Data and prepare a Data Management Plan (DMP). Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (1 dag)

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (1 dag)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan håndtere forskningsdata med personopplysninger. Tidspunkt for kommende kurs er foreløpig ikke bestemt. Mer informasjon om tidligere kurs i artikkelen.

How to handle Reseach Data and prepare a Data Management Plan (DMP). Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Kurs: Ledelse av ph.d.-prosjekter (FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Kurs: Ledelse av ph.d.-prosjekter (FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Lær hvordan du best leder ditt ph.d.-prosjekt. Kurset i prosjektledelse (FORN400) er for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater. Det gis 2 studiepoeng (ECTS). Neste kurs kommer 4.-5. april, og 26. april 2019. Påmelding via Studentweb. Information in English.

 

Kurs: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Kurs: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Det tilbys kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater og for vitenskapelig ansatte på NMBU. Mer informasjon i artikkelen. Information in English.

 

Service: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Service: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Learn effective and safe literature searching and how to use a reference tool to cite correctly. Find a course in the University Library course calendar. Check out the Library homepage for all services.

Kurs: Industrieller rettigheter (INN410), 5 ECTS (150 timer)

Kurs: Industrieller rettigheter (INN410), 5 ECTS (150 timer)

Innovasjon og kommersialisering for ph.d.-kandidater innen alle fagområder. Her lærer du mer om industrielle rettigheter i innovasjonsprosessen. Neste kurs kommer i januarblokka 2019. Les mer her.

Innovation and commercialisation for PhD candidates within all diciplines. This is where you may learn more about the role of industrial rights in the process of innovation. Next course will be in January 2019.

 

Service: Information meeting for new PhD candidates

Service: Information meeting for new PhD candidates

The meeting answers several questions you may have as a new PhD candidate at NMBU. Presentations from the meeting 10 April 2019 is linked to the programme below. Next meeting: Wednesday 16 October 2019.

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

NMBU setter jevnlig opp Lederutviklingsprogram i forsknings- og utdanningsledelse. Det overordnede målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen.

Programmet varer over ca. ett år og består av en ½-dags oppstartssamling, samt tre 2-dagers samlinger «ute av huset».

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

What is statistics? What can we use it for? How can I analyze my data? This course is for those requiring introduction or repetition of basic statistics. Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette kurset er for deg som ønsker en innføring i eller en repetisjon av de mest grunnleggende deler av statistikkfaget. Les mer informasjon her.

Service: The Career Centre

Service: The Career Centre

Finalizing your PhD education means that you soon will be applying for jobs. You will need to get inspired on how the approach the job market in Norway, some of you also outside academia. 

Kurs: Prosjektledelse for ph.d.-veiledere (1 dag)

Kurs: Prosjektledelse for ph.d.-veiledere (1 dag)

1-dags kurs for ph.d.-veiledere med fokus på styring og ledelse av forsknings- og ph.d.-prosjekt. Kurset inkluderer også kort innføring i NMBUs regelverk knyttet til Forskerutdanningen, opplæring i hvordan du skal lagre og arkivere forskningsdata og hvordan du lager en datahåndteringsplan (DMP). Les mer om kusret som ble arrangert 10. des 2018 i artikkelen.

Project Management for PhD supervisors. 

Kurs: Akademisk skriving for ph.d.-kandidater (3 dager)

Kurs: Akademisk skriving for ph.d.-kandidater (3 dager)

Grunnleggende innføring i akademisk skriving for både de samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagområdene. Information in English.