Kurs og møter

Kurs i forskningsetikk

Kurs i forskningsetikk

NMBU tilbyr flere ph.d.-emner i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi

NOVA-nettverket

NOVA-nettverket

NOVA er et nordisk universitetsnettverk som setter fokus på de store globale utfordringene. Universitetene samarbeider om å tilby doktorgradskurs av høy kvalitet innen fag relatert til landbruks-, skogbruks- og veterinærvitenskap. I tillegg støtter NOVA ph.d.-kandidater, spesialistkandidater innen veterinærmedisin og forskere i å bygge internasjonale forskningsnettverk.

NMBU har satt av interne midler for å støtte vitenskapelig ansatte som ønsker å organisere NOVA-emner. Les mer info i artikkelen.

NMBU research ethics forum

NMBU research ethics forum

From August 2022, MINA is establishing a new forum for bringing awareness and facilitate discussions about research ethics. The forum is open for all, and directed toward NMBU researchers at all career stages. We are planning to have 5-6 meetings a year in Innsikten (main library, Veterinary building).

NMBU og Patentstyret samarbeidet

NMBU og Patentstyret samarbeidet

NMBU og Patentstyret har inngått en avtale i august 2021 som skal styrke opplæringen blant studenter, undervisningspersonale, administrativt ansatte, forskere og ph.d.-kandidater innen immaterielle rettigheter (IPR), som omfatter områder som patent, varemerker og design.

KURS: Forskerens egen utvikling

KURS: Forskerens egen utvikling

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved Fakultet for realfag og teknologi tilbyr i mars og i juni 2023 ph.d.-emnet Forskerens egen utvikling. I kurset Forskerens egen utvikling tar vi for oss de personlige utfordringer en kan møte i en ph.d.-utdanning eller lignende kvalifisering. Les mer info i artikkelen.

KURS: Ledelse av forskningsprosjekter (3 dager)

KURS: Ledelse av forskningsprosjekter (3 dager)

Grunnleggende innføring i prosjektledelse med vekt på forsknings­prosjektets egenart. Det planlegges ett tre-dagers kurs for postdoktorer og yngre forskere i 2023. Artikkelen gir informasjon om kursinnhold og påmelding.

KURS: Ledelse av ph.d.-prosjekter (IND400) (3 dager)

KURS: Ledelse av ph.d.-prosjekter (IND400) (3 dager)

Lær hvordan du best leder ditt ph.d.-prosjekt. Kurset i prosjektledelse (IND400, tidligere FORN400) er for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater. Bestått kurs gir 2 studiepoeng (ECTS). Kurset vil gjennomføres  over tre dager med samlinger til våren 2023. Information in English.

 

KURS: Presentasjonsteknikk/ formidling

KURS: Presentasjonsteknikk/ formidling

Nytt kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater, postdoktorer og for vitenskapelig ansatte på NMBU er utviklet av Skrivesenteret. I vår legges det opp til ett kurs i 3 bolker á 3 timer (9.00-12.00) på disse datoene:

  • 25. mai
  • 1. juni
  • 8. juni

 Information in English.

WEBINAR: Academic writing for PhD candidates, post docs and supervisors

WEBINAR: Academic writing for PhD candidates, post docs and supervisors

Find dates for the webinars in the article below, or go to the Writing Centre Calendar to read about the webinars.
Register and join online!

KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

KURS: Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400)

Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for Læring og Lærerutdanning gjennomfører årlig kurs for vitenskapelig ansatte i Veiledning av master- og doktorgradstudenter (PPVE400). Les mer informasjon i artikkelen.

KURS: VU-PPUN200 Universitetspedagogikk for teknisk og administrativt personale

KURS: VU-PPUN200 Universitetspedagogikk for teknisk og administrativt personale

Emnet behandler tema som er sentrale i å utvikle kompetanse til å fremme god undervisning og læring. Deltakerne skal etter å ha avsluttet emnet kunne legge til rette for studentenes læring ved å vurdere, velge og begrunne hensiktsmessige mål og innhold for sine undervisningsopplegg, og finne metoder som er hensiktsmessige i forhold til dette innenfor fagområdet de underviser i. Emnet er nå åpent for ph.d.-kandidater og postdoktorer. Les mer info i artikkelen.

KURS: PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte

KURS: PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte

Emnet tar opp sentrale læringsteorier knyttet til undervisning på høyskole-/universitetsnivå. Kurset er i stor grad erfaringsbasert, og kunnskapen blir prøvd ut i handling, ved at deltakerne selv legger opp og gjennomfører egen undervisning, under veiledning av hverandre og av lærerne.

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det settes opp 2 kurs i semesteret (ett på engelsk og ett på norsk). Information in English.

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

Kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan håndtere forskningsdata med personopplysninger. I tillegg får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Information in English.

COURSE: Life Science Data Management and DMP

COURSE: Life Science Data Management and DMP

ELIXIR Norway and Digital Life Norway are organising a Data Management planning workshop for Life Scientists in Norway yearly. PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors in existing and upcoming Life Science projects are invited to develop their DMP in this workshop.

E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

Lær mer om sikker lagring av forskningsdata underveis i et forskningsprosjekt samt arkivering og eventuell tilgjengeliggjøring ved prosjektslutt eller ved publisering i dette Canvaskurset.

SERVICE: Learn to use "Oria" and "EndNote"

SERVICE: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Learn effective and safe literature searching and how to use a reference tool to cite correctly. Find a course in the University Library course calendar. Check out the Library homepage for all services.

SERVICE: The Career Centre

SERVICE: The Career Centre

Finalizing your PhD education means that you soon will be applying for jobs. You will need to get inspired on how the approach the job market in Norway, some of you also outside academia. 

Information for new PhD candidates

Information for new PhD candidates

This web page provides information that may be of use for new NMBU PhD candidates. Meetings and seminars for PhD candidates who have just started their education will be organised on faculty level.

COURSE: Basic statistics (MOOC)

COURSE: Basic statistics (MOOC)

What is statistics? What can we use it for? How can I analyze my data? This course is for those requiring introduction or repetition of basic statistics. Read more here.

Frokostmøte 6. april - Mikrobiom og tarmbakterier – forskning, muligheter og innovasjon

Frokostmøte 6. april - Mikrobiom og tarmbakterier – forskning, muligheter og innovasjon

Har du noen ganger lurt på hvordan forskning på tarmbakterier kan bli en gründersuksess? Eller hvordan kan fôringredienser i fremtiden styrke immunforsvaret til laksen? I frokostmøtet «Mikrobiom og tarmbakterier – forskning, muligheter og innovasjon» den 6. april 2022 vil du få innsikt i hvordan forskning på bakterier kan bli nye spennende innovasjoner.

Frokostmøtet er en del av seminarserien "Fra Ide til Suksess". Les mer info i artikkelen.  

Frokostmøte 19. mai - “The good, the bad and the ugly: Mikrober og innovasjon i Én helse-perspektiv“

Frokostmøte 19. mai - “The good, the bad and the ugly: Mikrober og innovasjon i Én helse-perspektiv“

I dette frokostmøtet vil du få kunnskap om hvordan mikroorganismer kan bedre helsen til fisk og planter. Du vil også få vite hvordan nye metoder kan bidra til å redusere spredningen av antibiotikaresistente bakterier i miljøet. Kan mikrober bli til bærekraftige innovasjoner? 

Frokostmøtet er en del av seminarserien "Fra Ide til Suksess". Les mer info i artikkelen.