Kurs og møter

Webinars on academic writing - for PhD candidates and supervisors

Webinars on academic writing - for PhD candidates and supervisors

Next webinar: 30 April 1215-1300. Register and join online! Watch former webinars from Canvas room SWR100 https://nmbu.instructure.com/courses/2280/modules.

Kurs: Ledelse av ph.d.-prosjekter (FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Kurs: Ledelse av ph.d.-prosjekter (FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Lær hvordan du best leder ditt ph.d.-prosjekt. Kurset i prosjektledelse (FORN400) er for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater. Bestått kurs gir 2 studiepoeng (ECTS). Kurset opprinnelig satt opp våren 2020 flyttes til okober 2020 grunnet korona-situasjonen. Information in English.

 

Kurs: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Kurs: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Det tilbys kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater og for vitenskapelig ansatte på NMBU. Kurset varer en hel dag (09:15-15:30). Mer informasjon i artikkelen. Kurs 26. mars og 19. mai AVLYSES grunnet korona-situasjonen.  Information in English.

 

Course: Life Science DMP writing courses 11th March 2020

Course: Life Science DMP writing courses 11th March 2020

ELIXIR Norway organize a Data Management Plan (DMP) workshop at NMBU at 11th March 2020. The intended audience are researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) working within the field of life sciences.  

Kurs: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

Kurs: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Vårens kurs 2020 ble avlyst, men det er satt opp 2 kurs for høst 2020, se datoer og lenker til påmelding i artikkelteksten. Information in English.

Kurs: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

Kurs: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

Kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan håndtere forskningsdata med personopplysninger. I tillegg får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre.  Information in English.

E-læringskurs: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

E-læringskurs: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

Lær mer om sikker lagring av forskningsdata underveis i et forskningsprosjekt samt arkivering og eventuell tilgjengeliggjøring ved prosjektslutt eller ved publisering i dette Canvaskurset.

Kurs: Industrieller rettigheter (INN410), 5 ECTS (150 timer)

Kurs: Industrieller rettigheter (INN410), 5 ECTS (150 timer)

Innovasjon og kommersialisering for ph.d.-kandidater innen alle fagområder. Her lærer du mer om industrielle rettigheter i innovasjonsprosessen. Neste kurs kommer i januarblokka 2019. Les mer her.

Innovation and commercialisation for PhD candidates within all diciplines. This is where you may learn more about the role of industrial rights in the process of innovation. Next course will be in January 2019.

 

Service: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Service: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Learn effective and safe literature searching and how to use a reference tool to cite correctly. Find a course in the University Library course calendar. Check out the Library homepage for all services.

Service: The Career Centre

Service: The Career Centre

Finalizing your PhD education means that you soon will be applying for jobs. You will need to get inspired on how the approach the job market in Norway, some of you also outside academia. 

Service: Information for new PhD candidates

Service: Information for new PhD candidates

This webpage contains information given at previous information meetings for PhD candidates who just started at NMBU. Meetings and seminars for newly started PhD candidates will be organized at faculty level.

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

NMBU setter jevnlig opp Lederutviklingsprogram i forsknings- og utdanningsledelse. Det overordnede målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen.

Programmet varer over ca. ett år og består av en ½-dags oppstartssamling, samt tre 2-dagers samlinger «ute av huset».

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

What is statistics? What can we use it for? How can I analyze my data? This course is for those requiring introduction or repetition of basic statistics. Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette kurset er for deg som ønsker en innføring i eller en repetisjon av de mest grunnleggende deler av statistikkfaget. Les mer informasjon her.