Utforming av kontrakter

Utforming av kontrakter og avtaler

Utforming av kontrakter og avtaler

Her finner du informasjon om NMBUs avtalemaler for forskningsaktivitet med eksterne parter. Merk at avtaler med eksterne parter skal inngås med NMBU som avtalepart og ikke med enkeltforsker.