Utforming av kontrakter

Utforming av kontrakter

Utforming av kontrakter

Her finner du informasjon om NMBUs avtalemaler for forskningsaktivitet med eksterne parter. Merk at avtaler med eksterne parter skal inngås med NMBU som avtalepart og ikke med enkeltforsker