Intellectual Property Rights (IPR) - retningslinjer

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights og er en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser/ forskningsresultater som det kan knytte seg rettigheter til. Fysisk materiale produsert ved forskningsaktivtitet på universitetet inngår også i retningslinjene.

Intellectual Property Rights (IPR) - retningslinjer

På norsk blir rettsområdet Intellectual Property Rights kalt Immaterialretten. Rettighetene kan eksempelvis være patent-, varemerke og designrett eller kontraktsfestede forretningshemmeligheter. 

Opphavsrett inngår som en del av Immaterialretten og dekker for eksempel enerett til offentliggjøring, eksemplarframstilling og endring av åndsverk. Opphavsrett beskytter for eksempel et vitenskapelig verk mot kopiering, mens det bakenforliggende innholdet i verket kan det være knyttet immaterielle rettigheter til, som for eksempel en patentert teknisk løsning eller avtaler om å holde innholdet fortrolig. På engelsk kalles opphavsrett for copyright.

Utgangspunktet er at de immaterielle rettighetene oppstår hos den som har frembragt resultatet. Dette følger blant annet av patentloven § 1 for patenterbare oppfinnelser, designlovens § 1 for design og åndsverkloven § 2 for littererære og kunstneriske verk. Der den som har frembragt resultatet er arbeidstaker hos NMBU vil rettighetene til resultatene gå over til NMBU.    

I NMBUs IPR-retningslinjer er fysisk materiale behandlet på lik linje som immaterielle frembringelser. 

NMBUs retningslinjer

Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner

Last ned norsk versjon her   English version here

Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater

Last ned norsk versjon her   English version here

Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering ved NMBU

Last ned norsk versjon her   English version here

Forvaltning av IPR ved NMBU

Ard Innovation (NMBU Technology Transfer Office) har forvaltningsansvaret for IPR, og er den instans som skal motta innmelding av arbeidsresultater som kan ha kommersielt potensiale i hht "Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater". 

Les mer her.

 

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser det kan knytte seg rettigheter til.

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser det kan knytte seg rettigheter til.

Foto
Shutterstock

 

 

Published 28. April 2014 - 13:10 - Updated 14. januar 2021 - 10:24