IPR-retningslinjer

IPR-retningslinjer

IPR-retningslinjer

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser det kan knytte seg rettigheter til. Fysisk materiale produsert ved forskningsaktivtitet på universitetet inngår også i retningslinjene.