IPR-retningslinjer

Intellectual Property Rights (IPR) - retningslinjer

Intellectual Property Rights (IPR) - retningslinjer

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights og er en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser/ forskningsresultater som det kan knytte seg rettigheter til. Fysisk materiale produsert ved forskningsaktivtitet på universitetet inngår også i retningslinjene.