Juridisk bistand

.

Juridisk bistand

Juristene i Forskningsavdelingen hjelper alle ansatte med juridiske spørsmål knyttet til forskning og forskningsprosjekter. Les mer her.

IPR

IPR-retningslinjer

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser det kan knytte seg rettigheter til. Fysisk materiale produsert ved forskningsaktivtitet på universitetet inngår også i retningslinjene.

avtale

Utforming av kontrakter

Her finner du informasjon om NMBUs avtalemaler for forskningsaktivitet med eksterne parter. Merk at avtaler med eksterne parter skal inngås med NMBU som avtalepart og ikke med enkeltforsker