Juridisk bistand

1. Utforming av kontrakter og avtaler

 • Bidragsforskning (Forskningsrådet, EU, med flere)
 • Oppdragsforskning
 • Fortrolighetsavtaler
 • Material Transfer Agreement - MTA
 • Studenters deltakelse i forskningsprosjekter
 • Intensjonsavtaler om generelt samarbeid - "Memorandum of Understanding” (MoU) 
 • Økonomiske betingelser og prosjektorganisering

2. IPR-retningslinjer

 • Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner
 • Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater
 • Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering ved NMBU

3. Bistand i forhandlinger 

 • Forberedelse til forhandlingen
 • Deltakelse i selve forhandlingen
 • Rådgivning under forhandlinger (argumentasjon, henvisning til regler, retningslinjer og normer)

4. Innsynsbegjæringer

5. Andre juridiske spørsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

Published 11. mars 2014 - 15:19 - Updated 29. April 2021 - 8:13