Presentasjoner fra FU-møter

Her legger vi ut presentasjoner og innlegg som har blitt holdt på tidligere FU-møter.

Presentasjoner

Møte 12. april 2018

Forskerkonto og incentiver ved VET - Trine LÀbbe Lund

Forskerkonto og incentiver ved HH - Frode Alfnes

Forskerkonto og incentiver ved MINA - Torbjørn Haugaasen

Møte 10. okt 2017

Hvordan styrker vi forskningen på BIOVIT - Odd Arne Rognli

Karriereveiledning og karriereutvikling ved BIOVIT - Odd Arne Rognli 

Møte 31. aug. 2017

Hvordan styrker vi forskningen på VET - Trine LÀbbe Lund

Møte 1. juni 2017

Kvalitet i forskerutdanningen VET - Trine LÀbbe Lund

Kvalitet i forskerutdanningen HH - Arild Angelsen

Kvalitet i forskerutdanningen KBM - Leiv S Håvarstein

Kvalitet i forskerutdanningen MINA - Susanne Eich-Greatorex

Kvalitetssikring av ph.d.-programmene - Solveig Fossum-Raunehaug, FIE

Møte 6. feb 2017

Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator - Solveig Fossum-Raunehaug, FIE

Møte 27. okt. 2016

Faglig innlegg: Jakten på varig sykdomsresistens i korn - Morten Lillemo, IPV 

Forskningsutvalget 2014-2016 - oppsummering - Susanne Eich-Greatorex, IMV 

Universitetstrender og samfunnsutfordringer - Colin Murphy, FIA

Møte 15. sept 2016

Faglig innlegg: Strategi finansiering og publisering ved ILP - Annegreth Dietze-Schirdewahn og Timothy Richardson, ILP

Innovasjonssenter Campus Ås AS - Jorun Pedersen, NMBU TTO

Sharepoint: Forskningssamarbeidsrom - Jan Reiling, Felles ressurssenter

Møte 9. juni 2016

Faglig innlegg - postdoktor Lasse Fredriksen, IKBM

Møte 14. april 2016

Instituttstrategi for økt EU-finansiering - EU teamet, FIA

Møte 1. desember 2015

TDI-modellen - Jan Aldal, økonomidirektør

Endring av RBO-modellen - Solveig Fossum-Raunehaug, FIA

Seminar, Losby 20.10.2015

Inspirasjonsforedrag - Kari Melby, prorektor for forskning, NTNU

Innlegg infrastruktur store søknader - Harsha Ratnawera, IMT

Innlegg infrastruktur store søknader - Katrine Eldegard, INA

Innlegg Forskerutdanning - Bjarne Bråstad, IHA

Innlegg Forskerutdanning - Mona Aleksandersen, BasAm

Møte 17. 03.2015

Rapport Matsatsingen ved Gro Steine (FA)

Møte 10.02.2015:

Forskerskolen ved ILP - Petter Næss (ILP)

Møte 21.10.14:

EU-finansiert forskning – støtte og insentiver - Monica Holthe, FIA

Møte 09.09.2014:

"Mer og bedre forskning" - Ragnhild Solheim, FIA

"Kvalitet i forskningen - Hvilke tiltak benytter andre universiteter?"  - Colin Murphy, FIA

"Kvalitet i forskerutdanningen - Hvilke tiltak benytter andre universiteter?"  - Solveig Fossum-Raunehaug, FIA

"Kvalitet i forskerutdanningen - Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt" - Harsha Ratnaweera, IMT

"Kvalitet i forskerutdanningen - Noen tanker fra en ph.d.-student" - Ellen Stensli, Noragric

Møte 23.04.2014

Faglig innlegg ved Harsha Ratnaweera - «Vann- og miljøteknologi – i synergi med flere institutter i NMBU»

Dokumenter:

Hvordan kan UMB oppnå mer og bedre forskning? Rapport til Forskningsnemda (FON - 10/2012) av Benjaminsen og Håvarstein

Karrierevegar for forskarar og rekruttering til Forskning. Rapport til Forskningsnemda (FON - 48/ 2013) frå arbeidsgruppe (Annegreth Dietze-Schirdewahn (ILP), Dag Inge Våge (IHA), Elizabeth de Jong (POA) og Heidi Saunes (POA).

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 - Kunnskapsdepartementet (KD)

Ny hovedstrategi 2015-2020 - høringsversjon - Forskningsrådet (NFR)

Published 13. juni 2014 - 14:01 - Updated 12. April 2018 - 14:26