Forskningsutvalget

FU skal gi råd og strategiske innspill til rektor. FUs mandat omfatter forskningsstrategi og – prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. FU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. 

Årshjul Forskningsutvalget

Møte

Tema

Januar

Info om tildeling utenlandsstipend

Februar/ mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

April

Fordeling av interne midler til forskningsinfrastruktur og NMBUs veikart

Mai/ juni

NMBUs forskerutdanning

September

Utlysningstekster - utenlandsstipend og forskningsinfrastruktur/ NMBUs veikart

Årsplan for 2018, inklusive vedtak (versjon 19.01.2018)

DatoSaksdokumentMøteprotokoll
25.01.18Sak 1-225. jan 
26-27.02.18  26. feb
12.04.18  12. apr
31.05.18  31. mai

Årsplan 2017, inklusive vedtak 

Se også Oversikt møter, medlemmer, innkallinger og møteprotokoller for 2017 (via P360 Utvalgsmodulen).

Årsplan FU 2016, inklusive vedtak

Årsplan FU 2015, inklusive vedtak

Årsplan FU 2014, inklusive vedtak

DatoSaksdokumentMøteprotokoll
13.02.14sak 1-813. feb
25.02.14sak 9-1025. feb
20.03.14sak 11-1920. mar
23.04.14sak 20 - 2523. apr
27.05.14sak 26 - 3327. mai
09.09.14sak 34 - 399. sept
21.10.14sak 40 - 4521. okt
25.11.14sak 47 - 5225. nov

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 19. januar 2018 - 10:48

Sider