Forskningsutvalget

FU skal gi råd og strategiske innspill til rektor. FUs mandat omfatter forskningsstrategi og – prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. FU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. 

Årshjul Forskningsutvalget

Møte

Tema

Februar/ mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

April

Fordeling av interne midler til forskningsinfrastruktur

Mai/ juni

Kvalitet i NMBUs forskerutdanning

September

Årsplan for 2018, inklusive vedtak

DatoSaksdokumentMøtebok
26-27.02.18 (tentativt)  
12.04.18 (tentativt) 
31.05.18 (tentativt) 

Årsplan 2017, inklusive vedtak (versjon 19.10.2017)

Se også Oversikt møter, medlemmer, innkallinger og møteprotokoller for 2017 (via P360 Utvalgsmodulen).

Årsplan FU 2016, inklusive vedtak

Årsplan FU 2015, inklusive vedtak

Årsplan FU 2014, inklusive vedtak

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 12. desember 2017 - 14:25

Sider