Forskningsutvalget

FU skal gi råd og strategiske innspill til rektor. FUs mandat omfatter forskningsstrategi og – prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. FU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. 

Oversikt møter, innkallinger, møteprotokoller og medlemmer

Årshjul Forskningsutvalget

Møte

Tema

Januar

Info om tildeling utenlandsstipend

Februar/ mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

April

Fordeling av interne midler til forskningsinfrastruktur og NMBUs veikart

Mai/ juni

NMBUs forskerutdanning

September

Utlysningstekster - utenlandsstipend og forskningsinfrastruktur/ NMBUs strategiske infrastrukturplattformer

Dato 2014SaksdokumentMøteprotokoll
13.02.14sak 1-813. feb
25.02.14sak 9-1025. feb
20.03.14sak 11-1920. mar
23.04.14sak 20 - 2523. apr
27.05.14sak 26 - 3327. mai
09.09.14sak 34 - 399. sept
21.10.14sak 40 - 4521. okt
25.11.14sak 47 - 5225. nov

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 24. mai 2018 - 13:31

Sider