Forskningsutvalget

FU skal gi råd og strategiske innspill til rektor. FUs mandat omfatter forskningsstrategi og – prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. FU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. 

Årsplan 2017, inklusive vedtak

Dato Saksdokument Møtebok
06.02.17 Sak 1-6 6. feb (FU-sak 6/2017)
07.03.17 Sak 7-15 7. mars (FU-sak 15/2017)
27.04.17 Sak 16-23 27. april (FU-sak 23/2017)
01.06.17
xx.09.17
xx.10.17
xx.11.17

Årsplan FU 2016, inklusive vedtak

Årsplan FU 2015, inklusive vedtak

Årsplan FU 2014, inklusive vedtak

Dato Saksdokument Møtebok
13.02.14 sak 1-8 13. feb
25.02.14 sak 9-10 25. feb
20.03.14 sak 11-19 20. mar
23.04.14 sak 20 - 25 23. apr
27.05.14 sak 26 - 33 27. mai
09.09.14 sak 34 - 39 9. sept
21.10.14 sak 40 - 45 21. okt
25.11.14 sak 47 - 52 25. nov

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 20. April 2017 - 14:39

Sider