Forskningsutvalget

NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid (videre omtalt som forskning) og innovasjon.

NMBU-FU skal bidra til å styrke kvalitet i forskning og innovasjon.

NMBU-FUs mandat omfatter forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling og bibliotekstjenester, internasjonalt forskningssamarbeid, eksternt samarbeid, innovasjon og verdiskaping, etter- og videreutdanning samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.

Oversikt møter, innkallinger og møteprotokoller (via OpenGov)

Lenke til EMeetings (kun for utvalgsmedlemmer)

Årshjul 

Saker

Jan/ feb

Info om tildeling utenlandsstipend

Behandling og innstilling av søkander knyttet til  

  • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
  • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer
Mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

Mai/ juni

Kvalitet i NMBUs forskerutdanning

Aug/ sept

Behandling av utlysningstekster knyttet til interne utlysninger:

  • Utenlandsstipend
  • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
  • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

 


 

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 24. november 2020 - 8:12

Sider