Forskningsutvalget

FU skal gi råd og strategiske innspill til rektor. FUs mandat omfatter forskningsstrategi og – prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. FU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. 

Oversikt møter, innkallinger, møteprotokoller og medlemmer

Årshjul Forskningsutvalget

Møte

Tema

Januar

Info om tildeling utenlandsstipend

Februar/ mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

April

Innstilling av:

  • Interne midler til forskningsinfrastruktur/ avansert vitenskapelig utstyr
  • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Mai/ juni

Kvalitet i NMBUs forskerutdanning

September

Utlysningstekster:

  • Utenlandsstipend
  • Forskningsinfrastruktur/ avansert vitenskapelig utstyr
  • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Dato 2018Saksdokument og møteprotokoll
25.01.18Sak 1-4 - Innkalling og møteprotokoll
26-27.02.18 Sak 5-13 - Innkalling og møteprotokoll
12.04.18 Sak 14-22 - Innkalling og møteprotokoll
31.05.18 Sak 23-29 - Innkalling og møteprotokoll
13.09.18Sak 29-xx - Innkalling og møteprotokoll
01.11.18Sak xx-xx - Innkalling og møteprotokoll
13.12.18Sak xx-xx - Innkalling og møteprotokoll

Dato 2014SaksdokumentMøteprotokoll
13.02.14sak 1-813. feb
25.02.14sak 9-1025. feb
20.03.14sak 11-1920. mar
23.04.14sak 20 - 2523. apr
27.05.14sak 26 - 3327. mai
09.09.14sak 34 - 399. sept
21.10.14sak 40 - 4521. okt
25.11.14sak 47 - 5225. nov

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 10. juli 2018 - 15:01

Sider