Forskningsutvalget

NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid (videre omtalt som forskning) og innovasjon.

NMBU-FU skal bidra til å styrke kvalitet i forskning og innovasjon.

NMBU-FUs mandat omfatter forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling og bibliotekstjenester, internasjonalt forskningssamarbeid, eksternt samarbeid, innovasjon og verdiskaping, etter- og videreutdanning samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.

Oversikt møter, innkallinger og møteprotokoller finnes på denne nettsiden (via OpenGov)

Lenke til EMeetings (kun for utvalgsmedlemmer)

Årsplan FU 2019 (per feb 2019)

Årshjul 

Forskningsutvalget

Jan/ feb

Info om tildeling utenlandsstipend

Behandling og innstilling av søkander knyttet til  

  • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
  • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

Mai/ juni

Kvalitet i NMBUs forskerutdanning

Aug/ sept

Behandling av utlysningstekster knyttet til interne utlysninger:

  • Utenlandsstipend
  • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
  • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

 

 

 

Dato 2014
Saksdokument
Møteprotokoll
13.02.14sak 1-813. feb
25.02.14sak 9-1025. feb
20.03.14sak 11-1920. mar
23.04.14sak 20 - 2523. apr
27.05.14sak 26 - 3327. mai
09.09.14sak 34 - 399. sept
21.10.14sak 40 - 4521. okt
25.11.14sak 47 - 5225. nov

 

 

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 18. February 2019 - 12:31

Sider