Forskningsutvalget (FU) ved NMBU

Forskningsutvalget ved NMBU (FU) er universitetets rådgivende forskningspolitiske organ. FU skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling i strategiske saker som gjelder forskning og innovasjon.

Forskningsutvalget

FU skal gi råd og strategiske innspill til rektor. FUs mandat omfatter forskningsstrategi og – prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. FU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. 

Oversikt møter, innkallinger og møteprotokoller (via OpenGov):

For 2019

 • 7. februar
 • 28. mars
 • 6. juni
 • September
 • Oktober/ november
 • Desember

For 2018

 • 25. januar
 • 26-27. februar
 • 12. april
 • 31. mai
 • 10. september
 • 1. november
 • 13. desember

Årshjul 

Forskningsutvalget

Januar/ februar

Info om tildeling utenlandsstipend

Mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

Innstilling av:

 • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
 • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Mai/ juni

Kvalitet i NMBUs forskerutdanning

September

Utlysningstekster:

 • Utenlandsstipend
 • Avansert vitenskapelig utstyr
 • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

 

 

 

Dato 2014

Saksdokument

Møteprotokoll

13.02.14sak 1-813. feb
25.02.14sak 9-1025. feb
20.03.14sak 11-1920. mar
23.04.14sak 20 - 2523. apr
27.05.14sak 26 - 3327. mai
09.09.14sak 34 - 399. sept
21.10.14sak 40 - 4521. okt
25.11.14sak 47 - 5225. nov

 

 

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 19. oktober 2018 - 12:05

Sider