Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Informasjon om tidspunkt for utlysning, søknadsfrister og tidspunkt for tildeling av interne midler ved NMBU finnes her.

 

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Tidslinje (årlig) - interne midler:

 

Hva?

Budsjett (ca.) (forutsetter budsjettvedtak)

Utlysning:

Årlig søknadsfrist:

Tildeling:

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Ca. 2 MNOKVårApril/ maiMai/ juni

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Ca. 250 000 NOKVår15. augustAugust/ september

KDs rekrutteringsstillinger

162 stillingerKontinuerlig1. oktorberNovember/ desember

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

3 MNOKSeptember/ oktober1. novemberDesember/januar

Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

7 MNOKSeptember/ oktober15. desemberJanuar/ februar

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Ingen egne midlerSeptember/ oktober15. desemberJanuar/ februar

NMBUs Idéutviklingsfond

 500 000 NOK Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig

NMBUs publikasjonsfond Open Access-publiseringstøtte

600-700 000 NOKKontinuerligKontinuerlig Kontinuerlig
Prosjektetableringsstøtte (PES) EU750 000 NOKKontinuerligKontinuerlig Kontinuerlig
Posisjoneringsstøtte (POS) EU300 000 NOK (m. forbehold)April/mai (m. forbehold)April/mai (m. forbehold)Mai (m. forbehold)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published 28. mars 2014 - 11:03 - Updated 28. February 2020 - 12:06